Miljö och hälsa

IMG_5224

Östra Göinge kommun värnar om miljön och jobbar aktivt med miljöarbetet på många olika plan.

Kommunens arbete med hållbarhet och miljö är uppdelat på olika enheter:

Strategiskt miljöarbete handläggs av fysisk planering

Tillsyns- och tillståndsärenden handläggs av Miljöenheten.

Inom områdena miljö, hälsa och livsmedel har vi ansvar för tillsyn enligt en rad lagar och förordningar inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, renhållning, strålskydd, alkohol, smittskydd, receptfria läkemedel och livsmedel.

Vi bevakar miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor inom flera områden. Några exempel är avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering, kalkningsåtgärder och fiskevård. Vi kontrollerar också att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker.

Många av de avgörande besluten inom ansvarsområdena miljö, hälsa och livsmedel fattas av politikerna i nämnden för tillstånd och tillsyn.

 

Mer om Tillsyns- och tillståndsnämnden hittar du här.

Komma i kontakt med Miljöenheten

Från och med den 13/1 2014 har Miljöenheten nya rutiner för inkommande klagomål och information!

För att komma i kontakt med en handläggare ringer du 044-775 60 10 under de nya telefontiderna:

Måndag 09.00-12.00

Onsdag 09.00-12.00

Fredag 09.00-12.00

Under dessa tider når du Miljöenheten direkt och en handläggare kan svara på dina frågor. Övriga tider hänvisas du till kundtjänst för att få hjälp. Du kan även skicka ett mail till MiljoochBygg.Info@ostragoinge.se om du vill framföra ett klagomål eller fråga någonting.


IMG_5224

Hittade du inte vad du sökte?