Vattentjänstplan

Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, även kallad LAV, ska alla kommuner senast den 1/1 2024 ha en av kommunfullmäktige fastställd Vattentjänstplan. Denna ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster tillgodoses, samt skyfallshantering för säkrad drift av de allmänna VA-anläggningarna.

Östra Göinge kommuns Vattentjänstplan fastställdes av kommunfullmäktige den 14/12 2023.
Vattentjänstplan (inklusive bilagor)


Hittade du inte vad du sökte?