Sibbhult

 

Sibbhult 26:3, Tranan

 

planprocess_enkelt_LagaKraft

Detaljplan för Sibbhult 26:3, Tranan, Sibbhult, Östra Göinge kommun har vunnit laga kraft 30 december 2014.

Genomförandet av planändringen innebär att dagens användning, som utgörs av parkering till verksamheten på angränsande fastighet (Sibbhult 26:3), blir regelrätt i plan. På sikt är syftet att fastigheten ska ingå i Sibbhult 26:3.

Plankarta

Planbeskrivning

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?