Kvarteret Olivinen i Knislinge

I byn Knislinge färdigställs nu infrastrukturen för de nya tomterna i natursköna kvarteret Olivinen. Tomterna ska vara byggklara våren 2024 och det går nu bra att reservera dem. 

Kvarteret Olivinen är beläget i västra delen i byn Knislinge, intill naturen och samtidigt på nära avstånd till förskola och skola. I kvarteret finns elva fribyggartomter på ca 1 200-1 900 kvadratmeter med ett grönområde i mitten.

Kvarterets utformning är ungefär densamma som i det intilliggande området Rosenkvartsen, eller Kopparingen som gatan heter.

Byn Knislinge

I Knislinge bor det ungefär 3 500 invånare och byn har ett bra utbud av kommersiell service, med bland annat förskola, skola, livsmedelsbutiker och vårdcentral. Kommunikationerna är bra och till närmaste staden Kristianstad går det flera bussar i timmen.

Reservation och köp av tomt

Tomternas storlek

På bilden nedan finns en skiss på kvarteret där tomterna är numrerade. Avstyckningen är ännu inte klar så storlek och gränser kan förändras något fram till dess att Lantmäteriets arbete är slutfört. Att avstyckningen inte är klar är även anledningen till att tomterna inte finns upplagda på kommunens karttjänst över lediga tomter.

Tomternas pris

På skissen finns även priser angivna. Priset för en tomt varierar och beror på tomtens läge och storlek.

Kostnad för nybyggnadskarta, utstakning, bygglov, anslutning av VA, el och fiber tillkommer.

Tillträde

Tomterna beräknas kunna tillträdas av köpare den 1 februari 2024 eller sex månader efter beslutad reservation.

Kartbild över kvarteret Olivinen.

Klicka på bilden för att se skissen större och tydligare.

Reservation

Reservation görs enklast genom att den här blanketten fylls i och skickas via mejl till kommunens mark- och exploateringschef Henrik Arvidsson.

Obs! Glöm inte att betala in reservationsavgiften på 500 kr. Reservationen gäller först när avgiften är betald. Inkommer flera reservationsavgifter för samma tomt under samma dag tilldelas tomten efter först inkommen reservationsblankett.

Byggnadskrav gäller vid köp av tomt. Som köpare har man 18 månader på sig från tillträdet till dess att huset har slutbesiktats.

Kontakt

Henrik Arvidsson, mark-och exploateringschef
044-775 62 42 | henrik.arvidsson@ostragoinge.se 


Hittade du inte vad du sökte?