Sotning

Osby Sotarn Ab utför sotningen i Östra Göinge kommun.

Skorstensfejarmästarna utför sotning och kontroll av brandskydd i eldstäder och fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler samt imkanaler m.m.

Kontakt

Osby sotarn Ab
Forsgatan 1, 283 36 Osby

0479-136 60 (telefontid vardagar 07:00-17:00)

www.osbysotarn.com

Sota själv

Från och med 1 januari 2004 gäller ny lagstiftning som bland annat reglerar sotning. Detta innebär kortfattat att nuvarande sotning ersätts med rengöring och brandskyddskontroll. Den finns möjlighet för den enskilde att ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning. Ansökan görs till Räddningstjänsten.

Blanketter för ”ansökan om medgivande för fastighetsägare att utföra sotning på egen anläggning” och ”ansökan om medgivande för fastighetsägare att låta annan utföra sotning på egen anläggning” finns i blankettarkivet under rubriken sotning.


Hittade du inte vad du sökte?