Ledningsnät

Ledningsnätet för VA i Östra Göinge är ett omfattande system med över 400 kilometer rör, varav 140km är dricksvattenledningar, 120 km är spill(avlopps)vatten ledningar och 140 km är dagvattenledningar.

Det renade dricksvattnet levereras ut till de kommuninvånare som har kommunalt vatten via ett ledningsnät.
När dricksvattnet lämnar vattenverket pumpas det genom ledningarna via ett vattentorn eller en trycktank till hushåll, industrier, simhallar, skolor och andra vattenkonsumenter. Vattentornet och trycktanken hjälper till att hålla ett jämnt tryck i ledningsnätet och även fungera som vattenmagasin så att vatten finns tillgängligt då behoven ökar. I hushållen använder vi mest vatten på morgnarna när vi duschar och på kvällarna när de flesta av oss använder disk- och tvättmaskiner. De extra reserverna i vattentorn och andra vattenmagasin behövs också för t.ex. brandsläckning och strömavbrott. Vid långvariga strömavbrott kan vattenverken drivas med mobila elverk.

Ledningsnäten kräver ständigt underhåll. Ledningarna ska spolas och rensas på olika sätt för att fungera och hålla i många år. De flesta ledningar är av betong men idag lägger man mest plaströr. I Östra Göinge arbetar vi med fortlöpande undersökning av nätet, bl. a med hjälp av videokamera som kan krypa i rören och filma dem inifrån.

Varje hushåll har en egen anslutning till det kommunala ledningsnätet som kallas servis, denna är vanligtvis placerad i tomt-/fastighetsgräns. Från servisen är det fastighetsägaren som ansvarar för ledningen. Det är också fastighetsägarens ansvar att se till att dagvatten från den egna fastigheten (t.ex. hängrännor och dräneringsledningar) är rätt kopplade och inte belastar ledningsnätet för spill(avlopps)vatten.


Hittade du inte vad du sökte?