Rådgivning till privatpersoner

Rådgivningen till privatpersoner görs via mail, telefon, besök i kommunhuset eller som hembesök efter överenskommelse. Rådgivningen rör all energianvändning i hemmet, från uppvärmning till belysning, ventilation och transporter.

Rådgivning till föreningar och företag

Rådgivning till företag, organisationer och föreningar kan göras som platsbesök med genomgång av verksamheten. Rådgivningen anpassas naturligtvis efter typen av verksamhet, exempelvis processindustri, lantbruk, handel eller idrottsföreningar med egna lokaler.

Föredrag med energitema

Är ditt företag eller din förening intresserad av att få en föreläsning på energitema? Kontakta energirådgivaren och diskutera lämpligt upplägg. Står ni för lokal och inbjudan så ställer rådgivaren upp kostnadsfritt, i mån av tid.

Övergripande rådgivning

Rådgivningen som ges är övergripande. Den omfattar inte besiktningar, mätningar, injustering av system eller liknande. Rådgivaren får inte konkurrera med privata företag på detta område. Rådgivningen är oberoende. Inga enskilda installationsfirmor eller särskilda fabrikat eller modeller av exempelvis värmepumpar får rekommenderas vid rådgivning. Rådgivningen regleras genom Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Mer information

Vill du ha handfasta energispartips redan nu kan du läsa mer på Energirådgivarna i Skånes hemsida. Där finns energispartips om uppvärmning, ventilation, belysning och annat som rör din hemmiljö.