Lördag 26 maj 2018

ILLECEBRA 30 ÅR

Damkören Illecebra jubilerar med repertoar från 30 år som kör, blandat med allsånger. OBS! Tiden är cirkatid!

BERÄTTARAFTON MED SKRIVARLINJEN

Varmt välkommen till en kväll med deltagare från Skrivarlinjen på Glimåkra Folkhögskola! Eleverna läser texter ur deras antologi och från…

Skyddet av dina personuppgifter stärks

25 Maj2018

Från och med idag, 25 maj 2018, gäller en ny dataskyddsförordning i Sverige. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter personuppgiftslagen. Den innebär ett ytterligare stärkt skydd för alla personuppgifter som Östra Göinge kommun hanterar.

Syftet med GDPR är skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Ett annat syfte […]

Kungörelse om eldningsförbud (fr. 2018-05-19)

24 Maj2018

Med anledning av den stora risken för mark- och skogsbränder som för närvarande råder enligt gällande prognoser, har räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat mot eldning utomhus.

Beslutet om eldningsförbud grundas på Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 7§.

Eldningsförbudet gäller från och med 2018-05-19 och omfattar kommunerna Kristianstad, Östra Göinge, Hässleholm, Hörby, […]

Stenstipendium – Sista ansökningsdatum 25/5

24 Maj2018

Sista datum för 2018 års stenstipendium är framflyttat till 25 maj 2018, på grund av antalet helgdagar som varit i anslutning till den första deadlinen som var satt till 15/5. Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott tar beslut 23 augusti om vem som tilldelats 2018:års stenstipendium och priset delas ut i september eller oktober.

Välkommen med din ansökan som ska innehålla […]

Fler platser för feriearbete

24 Maj2018

Arbetsförmedlingen och Östra Göinge kommun har gjort en överenskommelse gällande insatser för att skapa fler feriearbete för ungdomarna i Östra Göinge kommun.

Med hjälp av en ändring i Arbetsförmedlingens regleringsbrev har regeringen tillsett att ytterligare medel kan satsas på arbetslösheten hos yngre människor.

Målgruppen är de ungdomar som avslutar årskurs nio samt de som går ut gymnasiets […]

Arbetsmarknadsenhetens Serviceteam – ert föreningsstöd

22 Maj2018

Serviceteamet kan erbjuda hjälp med att t.ex. tvätta av inför målning, byte av brädor, ja lite fix å trix. Kanske hjälpa till med något utskick till era medlemmar eller vid ett större arrangemang med olika förberedelser. Vi utför gärna olika typer av arbetsuppgifter för att få prova på så många olika arbeten och uppgifter som […]

Biologiska mångfaldens dag – naturens högtid

22 Maj2018

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. Med biologisk mångfald menas den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap.

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen […]