Driftinformation

Driftinformation som handlar om mindre störningar på vatten och avlopp finns hos kommunala bolaget SBVT AB.

2021-09-15: Tydingegatan i Broby stängs delvis av på grund av va-arbeten

Kartbild som visar var Tydingetatan stängs av samt hur trafiken leds om.

Från och med den 4 oktober kommer trafiken även vara avstängd på en del av Tydingegatan, se röd markering. Den gröna markeringen visar omledning av vanlig trafik och blå visar omledning av busstrafik.

I Broby centrum utför Skåne Blekinge vattentjänst (SBVT) sedan ett par månader tillbaka arbete på va-ledningar och Östra Järnvägsgatan är därför avstängd.

Nu förflyttar sig arbetet närmare centrum och från den 11 oktober och ca fyra veckor framåt stängs delar av Tydingegatan av.

Den del av Tydingegatan som stängs av löper mellan Östra och Västra Järnvägsgatan.

Avstängningen medför påverkan på trafiken i byn och trafikomledning kommer att märkas ut.

I mitten av november kommer arbetet förflytta sig längs med Tydingegatan och inför det informerar vi på nytt, här på kommunens webb.

Kontakt för mer information

Mårten Persson, Projektledare SBVT
marten.persson@sbvt.se | 010-211 97 12

2021-09-13: Del av Ågatan i Sibbhult stängs av 13-14 september 2021

Kartbild som visar var Ågatan stängs av.Arbete som utförs på vatten- och avloppsledningarna är anledning till avstängningen.

2021-09-01: Gångväg i Sibbhult stängs av september-oktober 2021

Skåne Blekinge vattentjänst AB bygger en ny pumpstation i Sibbhult. Under tiden stängs gångvägen längs ån mellan Ågatan och Stengatan av.

 2021-08-06: del av Röingevägen i Broby stängs av under tre veckor

Uppdatering: Arbetet har dragit ut på tiden och vägen behöver vara avstängd till och med den 7 september.

 


Hittade du inte vad du sökte?