Kontakt

Våra verksamheter kan dagtid nås via kundtjänst i kommunhuset, som ger information och hjälper dig att lämna meddelanden. Om du vet vem eller vad du söker kan du hitta rätt kontaktuppgifter på den här sidan.

Kommunen

Telefon: 044-775 60 00
E-post: kommun@ostragoinge.se
Fax: 044-775 62 90

Org nr: 2120000860

Bankgiro: 265-9399

Besöksadress: Storgatan 4, 289 41 Broby
Postadress: Box 66, 289 03 Broby 
Fakturaadress:
Östra Göinge kommun, Box 66, 289 03 Broby

 

Kontakt politiker

Kommunalråd
Patric Åberg (M), 044-775 60 95 patric.aberg@ostragoinge.se

Oppositionsråd
Göte Färm (SD), gote.farm@ostragoinge.se

För att komma i kontakt med någon av Östra Göinges förtroendevalda politiker, gå vidare till webbsidan Sammanträden och politiker.

Kontaktuppgifter förvaltningen

Kommundirektör
Merete Tillman, 044-775 65 95 merete.tillman@ostragoinge.se

Ekonomichef
Johan Persson, 044-775 67 97 johan.persson2@ostragoinge.se

Verksamhetsområdeschef Samhällsutveckling
Mikael Torberntsson, 044-775 60 88 mikael.torberntsson@ostragoinge.se

Verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg
Monica Dahl, 044-775 67 24 monica.dahl@ostragoinge.se

Verksamhetsområdeschef Arbetsliv och stöd 
Tina Clausen Strömberg, 044-775 62 57 tina.clausenstromberg@ostragoinge.se

Stabschef
Nermina Crnkic, 044-775 61 43, nermina.crnkic@ostragoinge.se

Säkerhets- och beredskapssamordnare
David Lundin, 044-775 61 53 david.lundin@ostragoinge.se

Kommunikatör
Joanna Sjöström, 044-775 66 01, kommunikation@ostragoinge.se

Kontaktuppgifter till kommunens olika verksamheter

Skola, förskola och utbildning
Miljö och bygglov
Mark och planering
Gata
Näringsliv och turism
Individ, barn och familj
Omsorg
Räddning, säkerhet & beredskap
Kultur och fritid
Måltidsenheten

Sociala jouren

För kontakt med socialjouren när det gäller akuta situationer (utanför kontorstid) som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag ring 040-67 69 058.

Akuta felanmälningar

Anmäl akuta fel på vattenledning, gata, gång- och cykelväg, byggnad, fritidsanläggning, lekplats eller annan kommunal anläggning genom att ringa kommunens kundtjänst under kontorstid.

Efter kontorstid kan du vända dig till kommunens jourtelefon, 044-469 01, för anmälan av fel. Numret är direkt kopplat till Trygghetscentralen Kristianstad.

Felanmälan VA-ledningsnät mm

Anmäl fel direkt på SBVT ABs hemsida eller via telefon.

Felanmälan el/tele

E-On: 020-22 24 24
Telia: 90 200, från utlandet +46-771-99 02 00

Övriga kontaktuppgifter

Våra mailadresser har oftast samma uppbyggnad: förnamn.efternamn@ostragoinge.se.


Hittade du inte vad du sökte?