Kontakta oss

Hand som knappar in telefonnummer

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

Öppettider
måndag-fredag kl. 8.00-16.30

Telefon: 044-775 60 00

Besöksadress                                      Postadress
Kommunhuset                                       Östra Göinge kommun
Storgatan 4                                            Box 66
289 41 Broby                                         289 03 Broby
kommun@ostragoinge.se

 

Socialjour

Efter kontorstid kan du vända dig till socialjouren när det gäller akuta situationer som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag. Telefon 044-775 78 78

 

Myndighet

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen (Barn och unga, Familjerätt)
Mirjam Englund
044-775 60 33
mirjam.englund@ostragoinge.se

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen (Vuxna, Ekonomiskt bistånd, LSS)
Camilla Windeborn
044-775 60 29
camilla.windeborn@ostragoinge.se

Socialadministratör
Rebecca Klintefors
044-775 60 32
rebecca.klintefors@ostragoinge.se

Socialadministratör
Katrin Arnesson
044-775 62 85
katrin.arnesson@ostragoinge.se

Socialadministratör
Anna Andreasson
044-775 60 09
anna.andreasson@ostragoinge.se

Socialsekreterare missbruk, psykisk ohälsa
Mattias Svensson
044-775 63 71
mattias.svensson@ostragoinge.se

Socialsekreterare missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation
Therese Höglind
044-775 60 31
therese.hoglind@ostragoinge.se

Socialsekreterare missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation
Amanda Bohlin
044-775 60 26
amanda.bohlin@ostragoinge.se

 

Individ- och familjesupporten

Tf. Enhetschef Individ- och Familjesupporten
Marie Holmström
044-775 63 78
marie.holmstrom@ostragoinge.se

Vuxenbehandlare
Annika Nilsson
044-775 63 70
annika.nilsson@ostragoinge.se

Catarina Berntsson
044-775 60 39
catarina.berntsson@ostragoinge.se

Familjebehandlare

Ing-Marie ”Inka” Ivarsson
044-775 61 75
ing-marie.ivarsson@ostragoinge.se

Senada Jakupovic
044-775 65 28
senada.jakupovic@ostragoinge.se

Fältassistent

Malin Eriksson (föräldraledig)
044-775 62 71
malin.eriksson1@ostragoinge.se


Besöksadress

Mejerigatan 8, Broby

 

Övriga kontakter

Verksamhetsområdeschef Utbildning och Arbete
Cecilia Flood
044-775 60 14
cecilia.flood@ostragoinge.se 

Avdelningschef Arbetsliv och Stöd
Agneta Henriksson
044-775 65 07
agneta.henriksson@ostragoinge.se

Enhetschef socialpsykiatri, resursenheten, Kompassen, Nakterhuset
Pernilla Hallberg
044-775 62 50
pernilla.hallberg@ostragoinge.se

Integrationshandläggare
Sandra Lennartsson
044-775 63 73
sandra.lennartsson@ostragoinge.se

Personligt ombud
Gunilla Bergklint
0705-107 179
gunilla.bergklint@po-skane.org

Överförmyndare
Lars-Stellan Jönsson (nås via överförmyndarhandläggare)
overformyndaren@ostragoinge.se

Biträdande Överförmyndare
Ann Ahlbin (nås via överförmyndarhandläggare)
overformyndaren@ostragoinge.se

Handläggare
Rebecka Hansson
overformyndaren@ostragoinge.se

Telefon: 044-775 60 78
Postadress: Osby kommun, Överförmyndaren, 283 80 Osby
Besöksadress: Västra Storgatan 35, Osby (endast förbokade besök). Via förbokning kan möten hållas på kommunhuset i Broby.

 

Budgetrådgivning

Budgetrådgivare
Irene Munkhagen                             Karin Bertilsson
0451-26 87 14                                  0451-26 88 84

budgetradgivningen@hassleholm.se

Postadress                                                                Besöksadress                                                                                       Budgetrådgivningen                                                   Järnvägsgatan 1, Hässleholm
Socialförvaltningen Hässleholm
281 80 Hässleholm


Hand som knappar in telefonnummer

Hittade du inte vad du sökte?