Kontakta oss

Hand som knappar in telefonnummer

Individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsområde Arbetsliv och Stöd

Öppettider
måndag-fredag kl. 8.00-16.30

Telefon: 044-775 60 00

Besöksadress
Kommunhuset
Storgatan 4
289 41 Broby
kommun@ostragoinge.se

 

Socialjour

Efter kontorstid kan du vända dig till socialjouren när det gäller akuta situationer som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag. Telefon 044-775 78 78

 

Myndighet

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen (Barn och unga, Familjerätt)
Mirjam Englund
044-775 60 33
mirjam.englund@ostragoinge.se

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen (Vuxna, Ekonomiskt bistånd, LSS)
Camilla Windeborn
044-775 60 29
camilla.windeborn@ostragoinge.se

Socialadministratör
Rebecca Klintefors
044-775 60 32
rebecca.klintefors@ostragoinge.se

Socialadministratör
Katrin Arnesson
044-775 62 85
katrin.arnesson@ostragoinge.se

Socialadministratör
Gretel Johnsson
044-775 60 72
gretel.johnsson@ostragoinge.se

Socialsekreterare missbruk, psykisk ohälsa
Mattias Svensson
044-775 63 71
mattias.svensson@ostragoinge.se

Socialsekreterare missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation
Therese Höglind
044-775 60 31
therese.hoglind@ostragoinge.se

Socialsekreterare missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation
Amanda Bohlin
044-775 60 26
amanda.bohlin@ostragoinge.se

 

Individ- och familjesupporten

Enhetschef Individ- och Familjesupporten 
Cecilia Ohlsson
044-775 63 78
cecilia.ohlsson@ostragoinge.se

Familjebehandlare
Petra Lundqvist
044-775 60 39
petra.lundqvist@ostragoinge.se

Familjebehandlare
Ing-Marie Ivarsson
044-775 61 75
ing-marie.ivarsson@ostragoinge.se

Familjebehandlare
Annelie Gullberg
044-775 60 56
annelie.gullberg@ostragoinge.se

Familjebehandlare
Helen Davidsen
044-775 61 82
helen.davidsen@ostragoinge.se

Fältassistent
Henrik Sävström
044-775 60 38
henrik.savstrom@ostragoinge.se

Fältassistent
Annika Nilsson
044-775 63 70
annika.nilsson@ostragoinge.se

Fältassistent
Malin Eriksson
Föräldraledig

Besöksadress
Mejerigatan 8, Broby

 

Övriga kontakter

Verksamhetsområdeschef Arbetsliv och Stöd
Cecilia Flood
044-775 65 14
cecilia.flood@ostragoinge.se 

Enhetschef socialpsykiatri, resursenheten, Kompassen, Nakterhuset
Pernilla Hallberg
044-775 62 50
pernilla.hallberg@ostragoinge.se

Integrationshandläggare
Sandra Lennartsson
044-775 63 73
sandra.lennartsson@ostragoinge.se

Personligt ombud
Gunilla Bergklint
0705-107 179
gunilla.bergklint@po-skane.org

Överförmyndare
Lars-Stellan Jönsson (nås via överförmyndarhandläggare)
overformyndaren@ostragoinge.se

Biträdande Överförmyndare
Vakant
overformyndaren@ostragoinge.se

Telefon: 044-775 60 78
Postadress: Överförmyndaren i Osby kommun och Östra Göinge kommun, 283 80 Osby
Besöksadress: Västra Storgatan 35, Osby (endast förbokade besök). Via förbokning kan möten hållas på kommunhuset i Broby.

 

Budgetrådgivning

Budgetrådgivare
Irene Munkhagen                             Karin Bertilsson
0451-26 87 14                                  0451-26 88 84

budgetradgivningen@hassleholm.se

Postadress                                                                Besöksadress                                                                                       Budgetrådgivningen                                                    Löjtnant Granlunds väg nr 12 (Kasern Virgin)
Socialförvaltningen Hässleholm
281 80 Hässleholm


Hand som knappar in telefonnummer

 

 

Hittade du inte vad du sökte?