Kontakta individ- och familjeomsorgen

Hand som knappar in telefonnummer

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

Öppettider
måndag-torsdag kl. 8.00-16.30, fredag och dag före röd dag kl. 08:00-15:00.

Behöver du rådgivning eller göra en orosanmälan via telefon kan du under kontorstid kontakta mottagningen på 044- 775 60 24.

 

Besöksadress                                      Postadress
Kommunhuset                                       Östra Göinge kommun
Storgatan 4                                            Box 66
289 41 Broby                                         289 03 Broby
kommun@ostragoinge.se

Social jour

Efter kontorstid kan du vända dig till socialjouren när det gäller akuta situationer som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag. Du når socialjouren på telefon 040-67 69 058.

Tipsa fältarna

Om du har ett tips eller misstankar om något våra fältare ska vara lite mer uppmärksamma på? Då kan du maila in till oppenvarden@ostragoinge.se

 

Myndighet

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen (Vuxna, Ekonomiskt bistånd, LSS)
Therese Höglind
044-775 60 60
therese.hoglind@ostragoinge.se

Teamledare (Vuxna, Ekonomiskt bistånd, LSS)
Helena Lave
044-775 63 72
helena.lave@ostragoinge.se

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen (Barn och unga, Familjerätt)
Marie Holmström
044-775 63 78
marie.holmstrom@ostragoinge.se

Teamledare (Barn och Unga)
Jennifer Svensson
044-775 60 33
jennifer.svensson@ostragoinge.se

Socialadministratörer
Anna Andreasson
044-775 60 09
anna.andreasson@ostragoinge.se

Åsa Dahlquist
044-775 62 85
asa.dahlquist@ostragoinge.se

Socialsekreterare missbruk, psykisk ohälsa
Mattias Svensson
044-775 63 71
mattias.svensson@ostragoinge.se

Socialsekreterare missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation
Catarina Persson
044-775 60 31
catarina.persson@ostragoinge.se

Socialsekreterare missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation
Amanda Bohlin
044-775 60 26
amanda.bohlin@ostragoinge.se

Socialsekreterare missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation
Helena Zaar
044-775 64 50
helena.zaar@ostragoinge.se

 

Öppenvården

Telefonnummer: 044-775 63 15
Epost:
oppenvarden@ostragoinge.se

Besöksadress
Snapphanegatan 1, 289 42 Broby

 

Övriga kontakter

Verksamhetsområdeschef Arbetsliv och stöd 
Tina Strömberg Clausen
044-775 62 57
tina.clausenstromberg@ostragoinge.se

Enhetschef socialpsykiatri, resursenheten, Kompassen, Nakterhuset
Jenny Sundström
044-775 62 50
jenny.sundstrom@ostragoinge.se

Personligt ombud
Cecilia Olsson
070-510 71 79
cecilia.olsson@po-skane.org

Överförmyndare
Lars-Stellan Jönsson (nås via överförmyndarhandläggare)
overformyndaren@ostragoinge.se

Biträdande Överförmyndare
Ann Ahlbin (nås via överförmyndarhandläggare)
overformyndaren@ostragoinge.se

Du hittar mer information om överförmyndarverksamheten på Kristianstad kommuns webb.

 

Budgetrådgivning

Budgetrådgivare
Anna Söderberg                           Anna-Karin Danielsson
0451-268885                                0451-26 89 66

budgetradgivningen@hassleholm.se

Postadress                                                                Besöksadress                                                                                      Budgetrådgivningen                                                   Järnvägsgatan 1, Hässleholm
Socialförvaltningen Hässleholm
281 80 Hässleholm


Hand som knappar in telefonnummer

Hittade du inte vad du sökte?