Barn, ungdom och familj

Alla som vistas eller bor i Östra Göinge kommun kan vända sig till oss för att få stöd och hjälp i svåra situationer.

Det kan handla om att få ekonomiskt stöd, hjälp att bli fri från ett missbruk, familjevåld eller något annat problem. Det kan även handla om problem och svårigheter med barn och ungdomar samt familjerättsliga frågor.

Kontakta oss >>

 

Händer som håller fast i varandra så att det bildar en ring av händer. Text i bild säger Individ- och familjesupporten.

Individ- och familjesupporten 

Vi erbjuder motiverande, stöd- eller rådgivningssamtal för familjer men även enskilt till barn, ungdomar och vuxna.

Vidare till Individ- och familjesupporten >>


Familj som cyklar i bokskog. Foto.


Hittade du inte vad du sökte?