Barnahuset Skåne Nordost

Barnahuset Skåne Nordost är ett samarbete där åklagare, polis, socialtjänst, rättsmedicinalverket, barnkliniken och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samverkar.

Tanken är att barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för övergrepp, till exempel misshandel eller sexuella övergrepp endast ska behöva åka till en plats, där myndigheter samverkar med varandra. Platsen ska i så stor utsträckning som möjligt upplevas som välkomnande och trygg.

När en anmälan om våld och/eller sexuella övergrepp kommer in till polis eller socialtjänst tas ärendet upp på ett samråd på Barnahuset, där berörda myndigheter gör en gemensam planering.

Barnahuset finns i centrala Kristianstad.Hittade du inte vad du sökte?