Till dig som har svårt att hantera ilska och svartsjuka

Klicka här om du behöver lämna sidan fort

Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar.

Det finns stöd för dig att få som har problem med aggressivitet; som har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner, dina barn eller någon annan person. Du har kanske själv blivit oroad och skrämd av ditt beteende och är rädd för att det som hänt kan komma att upprepas. Du kanske tycker att det är din partner som provocerar dig till att vara våldsam. Du kanske har en stark press på dig att förändra ditt beteende.

Socialtjänsten kan ge dig som använder våld stöd och hjälp. Du som är vuxen och använder våld mot någon i din närhet kan få stöd i att ta ansvar och bryta detta destruktiva beteende. Kommunen kan erbjuda samtalsstöd på Öppenvården.

Barn som utsätts för våld eller bevittnar våld mot en närstående, tar skada. Både deras hälsa och utveckling påverkas. Tveka inte att ta hjälp!

Mansjouren

Välj att sluta

ÖppenvårdenHittade du inte vad du sökte?