Avtal

Att skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge

När ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni skriva det i ett avtal.

Om ni vill skriva avtal: skriv ut och fyll i blanketten ansökan om avtal angående vårdnad boende umgänge och skicka in den till:

Familjerätten
Östra Göinge kommun
Box 66
289 03 Broby

När er ansökan om att skriva avtal kommit in, kommer ni att kallas på möte gällande er förfrågan innan ni får skriva på ett avtal.

Ett avtal har samma verkan som en dom i en domstol, vilket bland annat innebär att det kan verkställas (genomföras med tvång) om ni inte följer avtalet och om beslutet är i barnets bästa intresse.

Om ni som föräldrar inte är överens kan ni få hjälp med samarbetssamtal efter ansökan om det till familjerätten.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket när det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?