Så jobbar vi med integration

Barn och vuxna som leker med färgglad fallskärm.

Kunskap och möten

I Östra Göinge bor människor från många olika länder, med olika bakgrund och erfarenheter. För att ta vara på den kulturella mångfald som finns vill vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för integration. Integration handlar om bra boendemiljöer, språkkunskap, utbildning och arbetsmöjligheter. Det handlar också om inkludering och att mötas för att lära av varandra.

Den service som kommunen erbjuder är:

  • Bidra med praktiska råd i samband med bosättning
  • Stöd vid inskrivning i skola och förskola
  • Erbjuda svenskundervisning för vuxna och annan vuxenutbildning
  • Erbjuda samhällsorientering
  • Se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
  • Sprida information om mötesplatser, föreningsliv och andra sociala aktiviteter

 

Information – att läsa på SFI

Information – vuxenutbildning

Information – samhällsorientering

Information – att komma till och att stanna i Sverige

Information – för dig som är asylsökande/ behöver skydd

 

Kontakta oss


Kundtjänst

044-775 60 00
kundtjanst@ostragoinge.se


Barn och vuxna som leker med färgglad fallskärm.

Hittade du inte vad du sökte?