Ilska och utbrott

Det kan finnas olika anledningar till varför barn utmanar oss vuxna med ilska och utbrott. Det är därför viktigt att vuxna förstår och bemöter barn på rätt sätt, för att undvika en negativ utvecklingsspiral.

Om du och din familj behöver stöd för att kunna fungera bra tillsammans kan ni kontakta Öppenvården.

I skolan kan du vända dig till kommunens centrala barn- och elevhälsa eller direkt till skolans skolsköterska eller kurator för rådgivning.

Första linjen  – för barn, unga och föräldrar

Du kan även vända dig till sjukvården, Första linjen ,som vänder sig till barn och unga mellan 6 och 18 år och deras föräldrar. Första linjen har en mottagning i  Broby, i Individ- och familjesupportens lokaler.

 Hittade du inte vad du sökte?