Lördag 21 april 2018

STÄDDAG I BROBY HEMBYGDSPARK

Vi gör fint i Broby hembygdspark och dess byggnader. OBS! Tiden är cirkatid!

BILDERBOKSSAMTAL

Inspiration för nyanlända föräldrar att läsa för sina barn. Vi läser ur och diskuterar svenska bilderböcker. Barnen är också välkomna…

Knislinge Förskolor får årets Utvecklingspris

20 Apr2018

För sitt projekt ”IKT*, teknik och matematik” tilldelas Knislinge förskolor årets utvecklingspris.

Motiveringen lyder

”För att i ett långsiktigt och väl utvärderat projekt ha skapat förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor kring konstruktion, matematik, teknik och IKT. Lek, samarbete, samspel, problemlösning och motivation har gynnats utifrån ett genusperspektiv. Projektet har goda förutsättningar att spridas och bidra […]

Kommunfullmäktige sammanträder

20 Apr2018

Torsdagen den 26 april kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i kommunhuset i Broby.

Sammanträdet inleds med utbildning i hantering av hot och våld samt presentation av ny säkerhets- och beredskapssamordnare i kommunen, Max Sjöklint.

Kommunfullmäktige kommer bland annat att behandla ärenden såsom Göinge Tänker Nytt och valärende.

Sammanträdet avslutas med debatt om utmaningsområdena Kunskap och kompetens.

 

Här finns kallelsen i sin helhet […]

Unik artist till Sibbhult!

19 Apr2018

Minnie Marks från Australien är en ung singer-songwriter och gitarrist utan dess like. Hon kallar sin musik ”dirty sweet rock & roll” men musiken bär också tydliga spår av blues. Minnies kraftfulla sång för tankarna till Jannis Joplin och det är få som slår hennes flyhänta gitarrspel.

Spelningen äger rum den 26 april kl. 19, i Sibbhults […]

GoDig ska leda till ökad kvalitet inom vården

19 Apr2018

Projektet GoDig, som genomförs i samarbete med Osby och Perstorp kommun, ska kompetensutveckla runt 757 medarbetare, framtida teknikcoacher och chefer i att använda digitala arbetsverktyg.

– GoDig handlar om att säkerställa god kvalitet inom vård och omsorg, att öka produktiviteten och att bidra till ett hållbart arbetsliv. Projektet ska också leda till att skapa en hållbar […]

Ut i naturen!

18 Apr2018

Ut i vår vackra natur i Skånes gröna hjärta med projektet Naturliga Göinge! Nu finns ett antal datum för att hitta ut under våren och sommarens sköna dagar.