Fredag 22 juni 2018

Midsommarfirande

Firandet inleds kl 14:00 då vi tillsammans klär midsommarstången. Medtag gärna blommor och ståltråd. När vi rest stången blir det…

MIDSOMMARFIRANDE

Midsommarfirande i Broby hembygdspark. Kl. 10 kläds midsommarstången. Ta gärna med egna blommor och sekatör. Dans kring stången kl. 14.

Rekord i nyanmälningar till musikskolan

21 Jun2018

Det är många som tycker om sång och musik! Det märktes klart och tydligt när musikskolan fick ta emot rekordmånga nyanmälningar till höstterminen. Och det bästa av allt är att alla blir erbjudna en plats!

77 nyanmälda elever har denna vecka fått ett positivt antagningsbesked i brevlådan. Därmed är alltså det tidigare rekordet med 74 nyanmälda från […]

Eldningsförbud (fr. 2018-05-19)

21 Jun2018

Med anledning av den stora risken för mark- och skogsbränder som för närvarande råder enligt gällande prognoser, har räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat mot eldning utomhus.

Beslutet om eldningsförbud grundas på Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 7§.

Eldningsförbudet gäller från och med 2018-05-19 och omfattar kommunerna Kristianstad, Östra Göinge, Hässleholm, Hörby, […]

Biblioteken beviljas projektmedel för att öka barns läsande

20 Jun2018

Östra Göinges bibliotek beviljas 50 000 kr av Region Skåne för att undersöka hur digitala verktyg kan användas inom det läsfrämjande arbetet med och för barn och unga. I samarbete med skolan uppmuntras barn att skapa sina egna boktips som lagras med en QR-kod.

Ändrade riktlinjer för förskola och fritidshem

20 Jun2018

Från och med den 9 maj reduceras verksamheten från tidigare två till nu fyra dagar per år, på grund av kompetensutveckling för personalen. Vid dessa tillfällen kan barn hänvisas till annan förskola/pedagogisk verksamhet. På samma sätt kan elever hänvisas till andra fritidshem.

Från januari 2019 tillämpar kommunen syskonförtur vid placering av barn i förskola. Syskon till […]

Kommunfullmäktige sammanträder

19 Jun2018

Onsdagen den 20 juni kl. 17.30, i sessionssalen i kommunhuset i Broby, har kommunfullmäktige sitt sista sammanträde innan sommaren.

Ett antal beslutsärenden finns på dagordningen, bland annat:

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, Programhandling Jämställd kommunal service, Avsägelser och val av nya ledamöter, Avgift för insatsen Trygg hemgång, Här finns kallelsen i sin helhet samt mer information […]