Då sopas gatan där du bor

Varje vår sopar kommunen bort grus som under vintern använts för att minska halkan på gator samt gång- och cykelvägar. Gatusopningen startar när vi kan bedöma att ”vintern” är över.

Årets sopning startade för ett par veckor sedan, men fick avbrytas på grund av nya snöfall. Nu har arbetet återupptagits och nedan finns gällande tidsplanering.

Du som fastighetsägare underlättar sopningen genom att:

  • Sopa ut grusen en bit från din tomtgräns
  • Undvika att parkera på gatan när sopningen pågår (se planeringen nedan)
  • Beskära träd och häckar som hänger ut över gång-cykel och körbanor (se broschyren Klipp häcken här)

Planering, gatusopning

Vecka 11  Hanaskog
Vecka 12  Knislinge
Vecka 13  Broby
Vecka 14  Glimåkra och Sibbhult
Vecka 15  Immeln, Hjärsås, Boalt och Östanå

Tiderna är riktmärke och kan påverkas 1-2 dagar, framåt eller bakåt i tiden.

Om  det blir vinterväglag igen flyttas planeringen fram en vecka i taget. Alla förändringar meddelas här på kommunens webb.

 


Hittade du inte vad du sökte?