Skolskjuts

Vem kan åka skolskjuts?

Det är avståndet mellan hemmet och skolan eller mellan hemmet och närmsta hållplats som avgör om eleven är berättigat till skolskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för elever i

  • förskoleklass med en skolväg som överstiger   2 km
  • årskurserna 1-6 med skolväg som överstiger    2 km
  • årskurserna 7-9 med skolväg som överstiger    3 km
  • gymnasiesärskola med skolväg som överstiger 3 km

Skolskjuts erhålls inte när bostaden och skolan finns i samma tätort även om skolvägen överstiger angivna kilometer.

Alla i Östra Göinge kommun folkbokförda elever i årskurs 7-9 erhåller busskort som gäller på Skånetrafikens linjetrafik, detta enligt politiskt beslut – läs mer om villkoren för busskort.

Om man väljer annan skola än placeringsskolan

Elev i årskurs F-6 som väljer att gå på annan skola än den där kommunen annars skulle placerat dem har inte rätt till skolskjuts. I de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen dock även anordna skolskjuts i dessa all. Läs mer i skolskjutsreglementet.
Går eleven i årskurs 7-9 kan eleven åka linjetrafik på det busskort som alla folkbokförda högstadieelever i kommunen får. Läs mer om villkoren för busskort. I övrigt gäller skolskjutsreglementet även för dessa elever.

 

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts på grund av färdvägens längd eller trafikförhållanden görs på avsedd blankett.
Fyll i ansökan om skolskjuts och skicka till: Östra Göinge kommun, Box 66, 289 03 Broby eller via mail
skolskjuts@ostragoinge.se.

Alla förändringar i skolskjutsåkandet meddelas till kommunens skolskjutssamordnare.

Ansökan om skolskjuts  på grund av annan orsak görs på avsedd blankett enligt anvisning, se vidare på denna sida.

TIDTABELL FÖR LÄSÅR 2020/2021

Justering av tidtabell kan förekomma. Håll Dig uppdaterad inför skolstart.

Broby-Sibbhult-Glimåkra
Hanaskog-Knislinge-Immeln

 

Skolbuss 1 Hjärsås Skolbuss 24 Boalt
Skolbuss 2 Immeln Skolbuss 25 Östanå
Skolbuss 5 Hanaskog Skolbuss 31 Svartarp-Oröd
Skolbuss 11 Bivaröd Skolbuss 32 Emmislöv   NY fr.o.m. 2021-01-13
Skolbuss 12 Solberga Skolbuss 32 Hylta  NY fr.o.m. 2021-01-13
Skolbuss 35 Nordanå-Njura via Glimåkra
Skolbuss 42 Simontorp
Skolbuss 43 Glimåkra Olastorp-Röena

 

Eventuella inställda turer eller kraftiga störningar i skolskjutstrafikens turer meddelas genom Östra Göinge kommuns hemsida eller Radio Kristianstad.

Skolskjuts vid växelvis boende

Inom kommunen godkänns skolskjuts vid växelvis boende.

  • Elev får skolskjuts vid växelvis boende om båda adresserna är hänförliga till samma skolas upptagningsområde.
  • Elev får skolskjuts med linjetrafik eller om möjligt med befintlig skolskjuts i de fall adresserna är hänförliga till olika skolors upptagningsområde.
  • Skolskjuts anordnas inte till vårdnadshavare i annan kommun.

Fyll i ansökan om skolskjuts och skicka till: Östra Göinge kommun, Box 66, 289 03 Broby eller via mail
skolskjuts@ostragoinge.se

 

Skolskjuts vid särskilda skäl eller annan orsak

Elev med annan särskild omständighet kan medges skolskjuts efter särskild utredning.

Fyll i ansökan om skolskjuts och skicka till: Östra Göinge kommun, Box 66, 289 03 Broby eller via mail
skolskjuts@ostragoinge.se

 

Välkommen ombord på skolskjutsarna!

Läs mer i broschyren Välkommen ombord.

Har Du frågor

Kontakta kommunens skolskjutssamordnade skolskjuts@ostragoinge.se
tel. 044-775 60 83Hittade du inte vad du sökte?