Skolskjuts

Bild på buss som kör linjen 545.

Nyheter

  • E-tjänst för ansökan om skolskjuts
  • Skolskjutsportalen, här kan vårdnadshavare följa ansökan och beslut
  • Nytt ansökningsförfarande, ansökan ska göras varje vårtermin inför kommande läsår

 

Färdvägens längd

Det är avståndet mellan hemmet och skolan eller mellan hemmet och närmsta hållplats som avgör om eleven är berättigat till skolskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för elever i

  • förskoleklass med en skolväg som överstiger   2 km
  • årskurserna 1-6 med skolväg som överstiger    2 km
  • årskurserna 7-9 med skolväg som överstiger    3 km
  • gymnasiesärskola med skolväg som överstiger 3 km

Skolskjuts erhålls inte när bostaden och skolan finns i samma tätort även om skolvägen överstiger angivna kilometer.

Alla elever i årskurs 7-9, folkbokförda i Östra Göinge kommun  erhåller resekort som gäller på Skånetrafikens linjetrafik, detta enligt politiskt beslut – läs mer om villkoren för resekort.

 

E-tjänst för Ansökan om skolskjuts

Ansök om skolskjuts via E-tjänst.

Handläggningstiden för ansökan om skolskjuts inkommen under läsåret kan vara upp till 2 veckor.

All förändring av skolskjutsbehov skall anmälas till skolskjutssamordnaren.

 

Skolskjutsportalen

Här kan du som vårdnadshavare hitta information om ditt barns skolskjuts. Det krävs inloggning med BankID för att komma in i portalen.
Endast vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts via E-tjänsten kan följa ärendet i portalen.

 

Skolskjuts inför kommande läsår (2022-2023)

Från och med vårterminen 2022 och inför varje nytt läsår ska de vårdnadshavare som utifrån riktlinjer för skolskjuts har behov av skolskjuts till sina barn skicka in ansökan via E-tjänst. Ansökningstid meddelas på hemsidan och via skolskjutsportalen.

 

Skolskjuts vid val av annan skolenhet

Elev som väljer att gå på annan skola än kommunens placeringsskola har inte rätt till skolskjuts. I de fall där det inte påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt jämfört med ordinarie skolplacering, kan kommunen erbjuda skolskjuts om det är möjligt.

 

TIDTABELL FÖR LÄSÅR 2021/2022

Justering av tidtabell görs inför varje nytt läsår. Avgångstider justeras och hållplatser kan flyttas mellan skolbussar. Håll Dig uppdaterad inför skolstart.

Broby-Sibbhult-Glimåkra
Hanaskog-Knislinge-Immeln

 

Skolbuss 1 Hjärsås Skolbuss 24 Kräbbleboda – Boalt
Skolbuss 2 Immeln Skolbuss 25 Östanå
Skolbuss 5 Hanaskog Skolbuss 31 Svartarp-Oröd
Skolbuss 11 Bivaröd Skolbuss 32 Emmislöv
Skolbuss 12 Solberga Skolbuss 32 Hylta
Skolbuss 35 Nordanå – Njura (via Glimåkra)
Skolbuss 35 Eskilstorp – Kilinge
Skolbuss 42 Simontorp
Skolbuss 43 Glimåkra Olastorp – Hittarp

 

Eventuella inställda turer eller kraftiga störningar i skolskjutstrafikens turer meddelas genom Östra Göinge kommuns hemsida eller Radio Kristianstad.

 

Skolskjuts vid annan omständighet

Elev kan få rätt till skolskjuts vid annan omständighet som växelvis boende, trafikförhållande eller andra särskilda skäl efter individuell bedömning. Ansökan via E-tjänst.

 

Välkommen ombord på skolskjutsarna!

Läs mer i broschyren Välkommen ombord.

 

Har Du frågor

Kontakta kommunens skolskjutssamordnade skolskjuts@ostragoinge.se
tel. 044-775 60 83


Bild på buss som kör linjen 545.


Hittade du inte vad du sökte?