Skolskjuts

Vem kan åka skolskjuts?

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om eleven är berättigat till skolskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för elever i

  • förskoleklass med en skolväg som överstiger  2 km
  • årskurserna 1–3 med skolväg som överstiger 2 km
  • årskurserna 4–9 med skolväg som överstiger 3 km
  • gymnasiesärskola med skolväg som överstiger 3 km

Skolskjuts erhålls inte när bostaden och skolan finns i samma tätort även om skolvägen överstiger angivna kilometer. Elev som väljer att gå på annan skola än den där kommunen annars skulle placerat dem, har inte rätt till skolskjuts. I de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa all. Läs mer i skolskjutsreglementet.

 

Ansökan om skolskjuts. 

Ansökan om skolskjuts på grund av färdvägens längd eller trafikförhållanden görs på avsedd blankett.
Ansökan Fyll i ansökan och skicka till: Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby

Alla förändringar i skolskjutsåkandet meddelas till kommunens skolskjutssamordnare.

Ansökan om skolskjuts  på grund av annan orsak görs på avsedd blankett enligt anvisning, se vidare på denna sida.

 

TIDTABELL FÖR LÄSÅR 2017/2018

Broby-Sibbhult-Glimåkra

Immeln-Knislinge-Hanaskog

 

Skolbuss 1 Hjärsås-Knislinge Skolbuss 8 Sibbhult-Broby
Skolbuss 2 Immeln-Knislinge Skolbuss 9 Glimåkra-Broby
Skolbuss 4 Hanaskog Skolbuss 10 Biskopsgården-Glimåkra
Skolbuss 10 Glimåkra-Broby
Skolbuss 5 Hanaskog-Knislinge Skolbuss 11 Östanå-Broby
Skolbuss L2B Brännskulla-Bivaröd-Hjärsåslilla Skolbuss L3A Simontorp-Glimåkra
Skolbuss L2D Solberga-Vanås Skolbuss L3B Snarrarp-Glimåkra
Skolbuss L3D Glimåkra Olastorp-Friggatofta-Glimåkra
Skolbuss L5A Brunstorp-Glimåkra-Broby
Skolbuss L5B Nöbbelöv-Oröd-Broby
Skolbuss L5C Hylta-Sibbhult-Emmislöv

 

Eventuella inställda turer eller kraftiga störningar i skolskjutstrafikens morgonturer meddelas genom Radio Kristianstad.

 

 

Skolskjuts vid växelvis boende

Inom kommunen godkänns skolskjuts vid växelvis boende.

  • Elev får skolskjuts vid växelvis boende om båda adresserna är hänförliga till samma skolas upptagningsområde.
  • Elev får skolskjuts med linjetrafik eller om möjligt med befintlig skolskjuts i de fall adresserna är hänförliga till olika skolors upptagningsområde.
  • Skolskjuts anordnas inte till vårdnadshavare i annan kommun.

Ansökan Fyll i ansökan och skicka till: Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby

 

Skolskjuts vid särskilda skäl eller annan orsak

Elev med annan särskild omständighet kan medges skolskjuts efter särskild utredning.

Ansökan Fyll i ansökan och skicka till: Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby

 

Välkommen ombord på skolskjutsarna!

Läs mer i broschyren Välkommen ombord.

Har Du frågor

angående skolskjuts,  kontakta kommunens skolskjutssamordnade tel. 044-775 60 83 eller kontakta skoladministrationen. Skoladministrationen i Knislinge: Knislinge, Hanaskog, Immeln, Hjärsås tel. 044-775 65 00 Skoladministrationen i Broby: Broby/Östanå, Glimåkra/Boalt, Sibbhult  tel. 044-775 61 00

 


 

 


Hittade du inte vad du sökte?