Skolskjuts

Ansök om skolskjuts inför varje nytt läsår

Ansökan för läsåret 2024/2025 är öppen den 2-30 april.

Vill påminna er vårdnadshavare med barn som i dag går på Mölleskolan men som till hösten ska börja på Prästavångsskolan att ansöka om skolskjuts.

Inför varje nytt läsår ska de vårdnadshavare som, utifrån riktlinjer för skolskjuts, har behov av skolskjuts till sitt barn skicka in ansökan via kommunens e-tjänst.

Ansökan om skolskjuts för läsår 2024/2025 är nu öppen (länk till e-tjänst)

Färdvägens längd

Det är avståndet mellan hemmet och skolan eller mellan hemmet och närmsta hållplats som avgör om eleven är berättigat till skolskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för elever i

  • förskoleklass med en skolväg som överstiger   2 km
  • årskurserna 1-6 med skolväg som överstiger    2 km
  • årskurserna 7-9 med skolväg som överstiger    3 km
  • anpassad gymnasieskola med skolväg som överstiger 3 km

Skolskjuts erhålls inte när bostaden och skolan finns i samma tätort även om skolvägen överstiger angivna kilometer.

Endast den elev som är berättigad till aktuell skolskjuts får åka med skolbussen.

Alla ungdomar 13-18 år som är folkbokförda i Östra Göinge kommun erhåller en ungdomsbiljett. Biljetten gäller även för studerande på gymnasieskola till och med vårterminen det år man fyller 20 år. Ungdomsbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne, måndag – söndag under året. Här kan du läsa mer om villkoren för resekort.

E-tjänst för Ansökan om skolskjuts

Ansök om skolskjuts via kommunens e-tjänst för skolskjuts.

Handläggningstiden för ansökan om skolskjuts inkommen under läsåret kan vara upp till 2 veckor. All förändring av skolskjutsbehov skall anmälas till skolskjutssamordnaren.

Skolskjutsportalen

Här kan du som vårdnadshavare hitta information om ditt barns skolskjuts. Det krävs inloggning med Bank-ID för att komma in i portalen. Endast vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts via e-tjänsten kan följa ärendet i portalen.

Skolskjuts vid val av annan skolenhet

Elev som väljer att gå på annan skola än kommunens placeringsskola har inte rätt till skolskjuts. I de fall där det inte påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt jämfört med ordinarie skolplacering, kan kommunen erbjuda skolskjuts om det är möjligt.

Tidtabell för läsår 2023/2024

Justering av tidtabell görs inför varje nytt läsår. Avgångstider justeras och hållplatser kan flyttas mellan skolbussar.

Håll Dig uppdaterad inför skolstart.

På nedanstående länkar kan ni hitta tidtabell för respektive skolbuss. Observera att det är ca-tider och kan ändras beroende på antal resenärer och stopp.

I dessa tidtabeller står även klockslag till anslutningsbussar för elever i årskurs 7-9 som kommer med kollektivtrafiken.

 

Skolbuss 1 Hjärsås Skolbuss 24 Kräbbleboda – Boalt
Skolbuss 2 Immeln Skolbuss 25 Östanå
Skolbuss 5 Hanaskog Skolbuss 31 Oröd
Skolbuss 11 Bivaröd Skolbuss 32 Hylta
Skolbuss 12 Solberga Skolbuss 32 Emmislöv
Skolbuss 35 Snöarp – Njura
Skolbuss 42 Simontorp
Skolbuss 43 Eskilstorp – Kilinge
Regionbuss 545 Skånetrafikens tidtabell
Regionbuss 543 Skånetrafikens tidtabell
Regionbuss 542 Skånetrafikens tidtabell

Under vecka 32 kommer de nya tidtabellerna för läsår 2024/2025 ligga ute.

Eventuella inställda turer eller kraftiga störningar i skolskjutstrafikens turer meddelas genom Östra Göinge kommuns hemsida eller Radio Kristianstad.

Skolskjuts vid annan omständighet

Elev kan få rätt till skolskjuts vid annan omständighet som växelvis boende, trafikförhållande eller andra särskilda skäl efter individuell bedömning. Ansökan via e-tjänst.

Välkommen ombord på skolskjutsarna!

Läs mer i broschyren Välkommen ombord.

Har du frågor om skolskjuts?

Kontakta kommunens skolskjutssamordnade via mejladressen skolskjuts@ostragoinge.se eller via telefon, 044-775 63 33.


Bild på buss som kör linjen 545.


Hittade du inte vad du sökte?