Kontakt personal

Besöksadress/e-post

Från vänster: Sverker Eriksson, Fiona Jeppsson, Lars Carlsson, Magnus Kautto, Patrik Vannerberg, Karl-Heinz (Nutte) Beijer, Eva Persson, Sofia Avila Paulsdotter Henriksson (anställning avslutad) och Mirjam Lüddeckens.

Kulturhuset, Skolgatan 1, Broby tel. 044-775 61 32 e-post: musikskolan@ostragoinge.se

POSTADRESS

Musikskolan, Östra Göinge kommun, Box 66, 298 03 Broby

Personal

Karl-Heinz ”Nutte” Beijer slagverk tel. 0706-06 92 77 nutte.beijer@telia.com

Ingela Bryhagen sång, kör och piano tjänstledig läsåret 21/22

Lars Carlsson träblås, gitarr, orkester tel. 0721-55 05 53 lars.carlsson@ostragoinge.se

Sverker Eriksson musikledare, orkester tel. 0709-53 61 32 sverker.eriksson@ostragoinge.se

Sofia Avila Paulsdotter Henriksson, anställning avslutad

Fiona Jeppsson sång, kör, piano och fiol tel. 0761-08 49 23  fiona.jeppsson@ostragoinge.se

Magnus Kautto gitarr, elgitarr, elbas, ensemble tel. 0703-27 24 92 magnus.kautto@ostragoinge.se

Mikael Lüddeckens Persson gitarr, elgitarr, ensemble tjänstledig läsåret 21/22

Mirjam Lüddeckens sång, sånggrupper, gitarr, piano tel.  0734-11 70 51 mirjam.luddeckens@ostragoinge.se

Eva Persson adm, cello, piano, blockflöjt, teori, gitarr tel.  044-417 88, 0705-87 70 98 eva.persson@ostragoinge.se

Patrik Vannerberg brass, slagverk, gitarr, piano, orkester tel. 0708-19 41 29 patrik.vannerberg@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?