Grundskola

Studerande elever

I Östra Göinge kommun värnar vi om elevernas utbildning och arbetar för att ge dem den bästa utbildningen. Detta innebär att våra verksamheter är kunskapsfokuserade och individanpassade, där elever uppmuntras till nyfikenhet och kreativitet.

Vi välkomnar er föräldrar in i vår verksamhet och lägger stor vikt vid att informera och synliggöra vad som sker i verksamheten. Till vår hjälp har vi IST skolportal där dokumentation och information finns.

I Östra Göinge kommun finns skolor i Broby, Glimåkra, Sibbhult, Knislinge och Hanaskog.
Se karta, där du också kan hitta mer information om varje skola.

I Sverige är alla barn mellan 6 och 16 år skolpliktiga.

För sexåringar finns förskoleklassen som är en obligatorisk skolform. Förskoleklassen är en skolförberedande verksamhet. Grundskolan består av årskurserna 1 – 9.

För elever i grundskolan eller anpassad grundskola upphör skolplikten vid vårterminens slut det nionde året efter skolstarten. För elever i specialskolan upphör skolplikten istället vid utgången av det tionde året.

Om en elev har uppnått kunskapskraven före vårterminens slut det nionde året (tionde året i specialskolan) upphör skolplikten för den eleven. Hemkommunen prövar om skolplikten kan upphöra. För elever i specialskolan prövas frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

En elev har alltid rätt att slutföra det sista året på sin utbildning även om skolplikten har upphört dessförinnan.

För en elev som inte gått ut nian när skolplikten annars skulle ha upphört, upphör skolplikten i stället ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 år. Frågan prövas av elevens hemkommun. För elever i specialskolan prövas frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Beslut om att förlänga skolplikten kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

En elev som har slutfört årskurs nio när skolplikten upphör utan att ha nått de kunskapskrav som minst ska uppnås vid utgången av den högsta årskursen, har rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år. Man kan alltså gå ett tionde och ett elfte år i grundskolan. Det innebär dock inte att skolplikten förlängs. En elev som inte har uppnått de lägsta kunskapskraven har alltså rätt att slutföra utbildningen i de obligatoriska skolformerna innan eleven tar steget till gymnasieskolan. Detta enligt Skolförordningens kap 4. Eleven kan också välja att ta steget till gymnasieskolans introduktionsprogram. Det är eleven som väljer om eleven ska gå kvar i grundskolan eller påbörja en introduktionsutbildning inom gymnasieskolan. I Östra Göinge kommun är både det tionde och elfte skolåret samt introduktionsutbildningen förlagda till Göinge Utbildningscenter.

Verksamheten i grundskolan regleras i olika styrdokument såvälStuderande elever.
kommunala, nationella som internationella (se länkar nedan):

  • Internationella styrdokument: FN:s barnkonvention
  • Nationella styrdokument: skollag, skolförordningar, läroplaner och kursplaner
  • Kommunala styrdokument, bl a den i Kommunstyrelsen antagna strategin En bra start i livet.

Studerande elever


Hittade du inte vad du sökte?