Digitala läromedel i skolan

Stöd för att undervisa på distans finns här

 

GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

Alla elever och lärare har inloggning till detta. Just nu har Google ökat möjligheterna för att fler ska kunna delta samtidigt.

Funktioner för undervisning och kommunikation

I Google Drive här kan pedagogen och eleven:
– dela dokument med elever och andra pedagoger

I Google Hangout kan pedagog och eleven:
– kommunicera med varandra genom chatt eller videosamtal

 

Logotyo Google for Education.

I Google Classroom kan pedagogen:
– lägga upp information
– dela ut uppgifter och material. Genom delning av dokument kan pedagogen följa vad eleven har gjort och eleven kan lämna in sina arbeten när hen är klar. Möjlighet för kommentarer och formativ feedback.
I Google Meet kan pedagog och eleven:
– kommunicera med varandra genom chatt eller videosamtal. Endast pedagoger som kan starta ett möte.
SE FILM HÄR OM HUR DU GÖR
I Google Formulär kan pedagogen:
– göra enklare läxförhör/prov

BINOGI (f d Studi)Länk till webbplatsen studi.se

består av korta animerade filmer. Komplicerade sammanhang förklaras med hjälp av tydliga exempel och vardagssituationer. Både ljud och undertexter finns på flera olika språk. Kombinationen av ljud, bild, sammanhang och text gör att eleverna lättare kan ta till sig och förstå. Till de flesta filmerna finns quiz i tre svårighetsgrader, dessa för att lättare nå kunskapsmålen samtidigt som de stimulerar till självständigt lärande.

Det finns lektioner i alla de elva teoretiska ämnena: Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion, Engelska, Teknik. Än så länge finns följande språk:

Svenska flaggan.Finska flaggan.

Storbritanniens flagga.

Somalias flagga.

Flagga Afghanistan.

Eritreas flagga.

Svenska
       Finska
       Engelska
     Arabiska
     Somaliska
        Dari
         Tigrinska

 

INLÄSNINGSTJÄNST

Hos ILT hittar du en rad tjänster anpassade för inkluderande undervisning, från förskolan upp till vuxenutbildningen. Här finns inlästa läromedel, studiehandledning på olika språk, bilderbokstjänst för förskolan och förskoleklass samt inläst skönlitteratur på flera olika språk för grundskolan. Läs mer om ILTs olika tjänster. Alla barn, elever och lärare i kommunen har tillgång till denna tjänst (även GUC i dagsläget).

Länk till webbplatsen inlasningstjanst.se

 

AV-MEDIA SKÅNE

Logotyp AV-Media Skåne.

Här finns en mängd filmer och
olika digitala verktyg.
Inloggning finns för all personal
och alla elever i kommunen. Läs hur du gör för att skapa inloggning till dina elever.
KATALOGTIPS
CREAZA (Cartoonist, Mindomo) – digitala tankeartor, skapa digitala berättelser och serier
EDUKLIPS – utbildningsklipp
FILM OCH SKOLA
KIKORA – träningscenter för matematik, alla åldrar
LÄSHÖRNAN – e-böcker och ljudböcker
MUZZY CLUB – interaktivt språkläromedel för de yngre
REDBOX – Virtual Reality

Länk till webbplatsen ur.se
UR.SE

Här finns en mängd program och filmer för alla åldrar, ämnen och en del språk.
Dessutom en del spelfilmer.

Även en del tips till föräldrar.
Öppet för alla.

 


Hittade du inte vad du sökte?