Kultur i skolan och skapande skola

I kommunen finns det en handlingsplan som anger riktlinjerna för hur grundskolan ska arbeta med kultur i verksamheten. I flera år har vi haft återkommande kulturinslag i alla årskurser i kommunen med syftet att garantera alla våra elever en jämn tilldelning med hög kvalitet. Östra Göinge kommun har under många år arbetat med att använda kultur och skapande som ett redskap för barnens lärande. Musik, dans, konst och drama ska vara en naturlig del i alla elevers vardag och utbildning. 

Varje år utgår från olika tema, på så sätt blir garanterat eleverna erbjudna olika kulturformer under sin skolgång:

1. Scenens och filmens år
2. Musikens, dansens och rytmens år
3. Textens, skrivandets och ordets år
4. Skapandets och konstens år

Skapande skola är en nationell satsning via Kulturrådet. Den innebär att skolor kan få pengar för kreativa konst- och kulturprojekt i skolan. Målet är att långsiktigt integrera konst och kultur i undervisningen. Läs mer om Kulturrådets arbete med Skapande skola.

Skapande skola läsåret 2020/2021

Östra Göinge kommun tilldelades inför läsår 2020/21 statsbidrag från Kulturrådet. Pengarna fördelas mellan kommunens åtta skolor med syftet att integrera professionell kulturverksamhet i skolan. Målet är att stimulera elevernas egen kreativitet och skapande, utveckla språket och höja måluppfyllelsen i alla ämnen. Alla aktiviteter ska utgå från skolans styrdokument och vara en integrerad del av undervisningen.

I år är det scenens år och skapandets år. Lågstadiet kommer att få ta del av föreställningen Snövit med teatergruppen Bigwind.

Exempel på kopplingar till läroplanen:

Det kommer också att bli författarbesök med skrivarverkstäder samt dansföreställningar.

Kommunen söker bidraget

Ansökan arbetas fram i en arbetsgrupp med representanter från kommunens skolor. Ett av Skapande skolas fokusområden är elevens delaktighet och gruppen strävar efter att bygga ansökan utifrån elevernas tankar.
Det är även denna grupp som fördelar de tilldelade medlen så att det blir en likvärdighet i kommunen.

Information till kulturaktörer

Skapande skola är ett samarbete mellan skolan och kulturaktörer. Vi rekommenderar därför att ni som vill samarbeta med skolan funderar kring:

  • Hur ni kan bidra med kulturintegrering i skolan.
  • Uppdaterar information om Skapande skola på er hemsida.
  • Utser en kontaktperson för Skapande skola som lärare kan vända sig till.

Vilka kulturaktörer får delta?

Skapande skola gör det möjligt att integrera professionell kulturverksamhet i skolan. Detta innebär att kulturaktören måste uppfylla Kulturrådets kriterier som professionell utövare. I korthet innebär det att aktören ska ha en relevant högre utbildning eller tre års (fem år för bildkonstnärer) arbetslivserfarenhet. Läs mer på Kulturrådets webbplats.


Hittade du inte vad du sökte?