Kultur i skolan och skapande skola

kultur
I kommunen finns det en handlingsplan som anger riktlinjerna för hur grundskolan ska arbeta med kultur i verksamheten.

I flera år har vi haft återkommande kulturinslag i alla årskurser i kommunen med syftet att garantera alla våra elever en jämn tilldelning med hög kvalitet. Östra Göinge kommun har under många år arbetat med att använda kultur och skapande som ett redskap för barnens lärande. Musik, dans, konst och drama ska vara en naturlig del i alla elevers vardag och utbildning. 

Varje år utgår från olika tema, på så sätt blir garanterat eleverna erbjudna olika kulturformer under sin skolgång:

1. Scenens och filmens år
2. Musikens, dansens och rytmens år
3. Textens, skrivandets och ordets år
4. Skapandets och konstens år

 

Skapande skola är en nationell satsning via Kulturrådet. Den innebär att skolor kan få pengar för kreativa konst- och kulturprojekt i skolan. Målet är att långsiktigt integrera konst och kultur i undervisningen. För att läsa mer om Kulturrådets arbete med Skapande skola läs här.

 

Skapande skola läsåret 2020/2021

Östra Göinge kommun tilldelades inför läsår 2020/21 527 000 kronor i statsbidrag från Kulturrådet. Pengarna fördelas mellan kommunens åtta skolor med syftet att integrera professionell kulturverksamhet i skolan. Målet är att stimulera elevernas egen kreativitet och skapande, utveckla språket och höja måluppfyllelsen i alla ämnen. Alla aktiviteter ska utgå från skolans styrdokument och vara en integrerad del av undervisningen.

I år är det konstens och skapandets år. Årskurs 4-7 jobbar under hela hösten tillsammans med Wanås Konst och MARC i Knislinge i 2 stora projekt kring konst och rörelse. 6:or och 7:or kommer i parken att skapa utifrån konstnären Kimsoojas verk. Senare under hösten fortsätter projektet ute på skolorna tillsammans med konstpedagoger, elever och lärare. Åk 4-5 startar upp sitt projekt i rörelsen tillsammans med MARC och kopplar sedan på skapandet tillsammans med Wanås Konst. Estetiska upplevelser samt rörelse är ett viktigt komplement till undervisningen och förstärker läroplanens skrivningar och därmed måluppfyllelsen.  Under våren är det lågstadiets tur – de kommer tillsammans med Studio Ljungkulla delta i en upplevelseteater på plats vid Immeln. Temat är vårt gemensamma ansvar och närhet till den plats vi befinner oss på, där vattnet, stenen och skogen är central.

Exempel på kopplingar till läroplanen:
Bildundervisningen ska uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
– Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Det kommer också att bli författarbesök med skrivarverkstäder, teaterföreställningar samt dansföreställningar.

 

KOMMUNEN söker bidraget

Ansökan arbetas fram i en arbetsgrupp med representanter från kommunens skolor. Ett av Skapande skolas fokusområden är elevens delaktighet och gruppen strävar efter att bygga ansökan utifrån elevernas tankar.
Det är även denna grupp som fördelar de tilldelade medlen så att det blir en likvärdighet i kommunen.

Information till kulturaktörer

Skapande skola är ett samarbete mellan skolan och kulturaktörer. Vi rekommenderar därför att ni som vill samarbeta med skolan funderar kring:

  • Hur ni kan bidra med kulturintegrering i skolan.
  • Uppdaterar information om Skapande skola på er hemsida.
  • Utser en kontaktperson för Skapande skola som lärare kan vända sig till.

 

Vilka kulturaktörer får delta?

Skapande skola gör det möjligt att integrera professionell kulturverksamhet i skolan. Detta innebär att kulturaktören måste uppfylla Kulturrådets kriterier som professionell utövare. I korthet innebär det att aktören ska ha en relevant högre utbildning eller tre års (fem år för bildkonstnärer) arbetslivserfarenhet. Läs mer här.


 

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?