Skapande skola

kultur

Skapande skola är en nationell satsning via Kulturrådet. Den innebär att skolor kan få pengar för kreativa konst- och kulturprojekt i skolan. Målet är att långsiktigt integrera konst och kultur i undervisningen.
I kommunen finns det en handlingsplan i kommunen som anger riktlinjerna för hur grundskolan ska arbeta med kultur i verksamheten.

I flera år har vi haft återkommande kulturinslag i alla årskurser i kommunen med syftet att garantera alla våra elever en jämn tilldelning med hög kvalitet. Östra Göinge kommun har under många år arbetat med att använda kultur och skapande som ett redskap för barnens lärande. Musik, dans, konst och drama ska vara en naturlig del i alla elevers vardag och utbildning.

För att läsa mer om Kulturrådets arbete med Skapande skola läs här.

 

 

 

Skapande skola läsåret 2017/2018

Östra Göinge kommun tilldelades inför läsår 2017/18 450 000 kronor i statsbidrag från Kulturrådet. Detta år fick vi en större pott. även om kommunen under flera år aktivt sökt och tilldelats bidrag för att bedriva kulturell verksamhet inom ramen för Skapande skola. Pengarna fördelas mellan kommunens sju skolor med syftet att integrera professionell kulturverksamhet i skolan. Målet är att stimulera elevernas egen kreativitet och skapande, utveckla språket och höja måluppfyllelsen i alla ämnen. Alla aktiviteter ska utgå från skolans styrdokument och vara en integrerad del av undervisningen.

Pengarna kommer bland annat användas för att låta alla alla elever i Östra Göinge kommuns grundskola vara med i ett stort projekt tillsammans med Wanås Konst – SculptureMotion.Tillsammans med elever och lärare utforskas konst och rörelse genom visningar bland konsten på Wanås och workshops för att undersöka den konstnärliga processen. Hur gör man konstverk? Vad bygger man dem av? Efter besöket på Wanås får skolorna besök av Wanås Konst pedagoger.

En skulptur är ett tredimensionellt föremål som man kan gå runt och undersöka från olika håll. Många skulpturer är huggna i sten, gjutna i brons men de kan också vara byggda av trä eller till och med upplåsbara och i plast. Materialet kan vara mjukt eller hårt. För mer än 50 år sedan började konstnärer arbeta med att sätta konst i rörelse med skulpturer som hängde i luften, kanske rörde de sig med hjälp av vinden eller av en motor i olika former av mobiler. I årets utställning på Wanås Konst engageras konstnärer som gör skulptur som rör sig eller får betraktaren att börja röra på sig och tänka på rörelse. Elever och lärare får uppleva med ögonen och kroppen.

Det kommer också att bli författarbesök med skrivarverkstäder, dansföreställningar samt teaterföreställningar.

 

KOMMUNEN söker bidraget

Ansökan arbetas fram i en arbetsgrupp med representanter från kommunens skolor. Ett av Skapande skolas fokusområden är elevens delaktighet och gruppen strävar efter att bygga ansökan utifrån elevernas tankar.
Det är även denna grupp som fördelar de tilldelade medlen så att det blir en likvärdighet i kommunen.

Information till kulturaktörer

Skapande skola är ett samarbete mellan skolan och kulturaktörer. Vi rekommenderar därför att ni som vill samarbeta med skolan funderar kring:

  • Hur ni kan bidra med kulturintegrering i skolan.
  • Uppdaterar information om Skapande skola på er hemsida.
  • Utser en kontaktperson för Skapande skola som lärare kan vända sig till.

 

Vilka kulturaktörer får delta?

Skapande skola gör det möjligt att integrera professionell kulturverksamhet i skolan. Detta innebär att kulturaktören måste uppfylla Kulturrådets kriterier som professionell utövare. I korthet innebär det att aktören ska ha en relevant högre utbildning eller tre års (fem år för bildkonstnärer) arbetslivserfarenhet. Läs mer här.


 

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?