Kommunal vuxenutbildning

Göinge utbildningscenter bedriver kommunens utbildning för vuxna (komvux). Den kommunala vuxenutbildningen är uppdelad i fyra delar:

  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Yrkesutbildning för vuxna
  • SFI (svenska för invandrare)

Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen hjälper dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasial nivå. Du kanske har ett ofullständigt gymnasiebetyg eller saknar kurser och behöver behörighet till högskolan? Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan och ger också samma kompetens.

Efter avslutade studier får du ett slutbetyg. Har du redan att slutbetyg från gymnasieskolan får du istället ett samlat betygsdokument från komvux.

Kurserna kan läsas lärarledda eller på distans. Du väljer själv hur många kurser du vill läsa per termin.
Studerar du mer än 50% kan du få studiemedel från CSN. All kurslitteratur bekostar du själv.

Yrkesutbildning för vuxna

Du kan välja att läsa en yrkesutbildning som består av ett färdigt kurspaket som har ett tydligt slutmål. Dessa utbildningar är mer inriktade mot arbete efter studier och de är på gymnasial nivå. Det finns även förberedande utbildningar för dig som saknar kunskaperna för att läsa en yrkesutbilding. Dessa kurspaket är oftast på 100% och blandar både teoretiska och praktiska kurser. De yrkesutbildningar som erbjuds på Göinge utbildningscenter är:

  • Industriteknisk utbildning – Svets, sten eller CNC
  • Skötsel av utemiljöer
  • Vård- och omsorgsutbildningen

Läs mer om Komvux på Göinge utbildningscenter.
Läs mer om Yrkesvux på Göinge utbildningscenter.

GrundVux (Grundläggande Vuxenutbildning)

Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som saknar grundskolebetyg, vill repetera gamla kunskaper innan du går vidare till gymnasioestudier eller inte har svenska som modersmål men har kunskaper motsnarande SFI-D.

Beroende på dina förkunskaper läser du i din egen takt. Studietiden varierar mellan en till fyra terminer. Du har rätt till ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning motsvarande årskurs 9 om du läst svenska, matematik, engelska och samhällskunskap och blivit godkänd i samtliga kurser. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå om schemat tillåter det.

Kurserna kan läsas lärarledda eller på distans. Du väljer själv hur många kurser du vill läsa per termin.
Studerar du mer än 50% kan du få studiemedel från CSN. All kurslitteratur bekostar du själv.

GrundVux - Foto: Andreas Hügard

Läs mer om Grundvux på Göinge utbildningscenter

Anpassad utbildning för vuxna

Anpassad utbildning för vuxna är för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.
Du får betyg när du har klarat en kurs. I vissa kurser får du inte betyg utan intyg.
Varje studerande bestämmer tillsammans med läraren hur undervisningen ska läggas upp. När du börjar studera gör vi en individuell studieplan.

LärVux - IPad

Dator och surfplatta är naturliga hjälpmedel i alla kurserna.

Målet med anpassad utbildning för vuxna är att du ska få lära dig nya saker,
vara en självklar del av samhället, och utvecklas som människa.

Läs mer om anpassad utbildning för vuxna på Göinge utbildningscenter.

SFI – Svenska för invandrare

SFI vänder sig till vuxna som inte har grundkunskaper i svenska. För att gå på SFI krävs att man har uppehållstillstånd, svenskt personnummer och är  folkbokförd i kommunen. Intaget sker kontinuerligt i mån av plats. Den studerande garanteras en plats inom 3 månader.
SFI-undervisningen bedrivs kontinuerligt på dagtid med undervisning både på förmiddagar och eftermiddagar.
Dessutom erbjuds också SFI på kvällstid. Även kvällskursen har löpande intag.

Läs mer om SFI på Göinge utbildningscenter.Hittade du inte vad du sökte?