Kommunal vuxenutbildning

KomVux (Kommunal Vuxenutbildning)

Göinge utbildningscenter bedriver kommunens utbildning för vuxna (komvux). Den kommunala vuxenutbildningen är uppdelad i fyra delar:

  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Yrkesutbildning för vuxna
  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Svenska för invandrare

Undervisningen ger dig som vuxen kunskaper och färdigheter motsvarande dem som ungdomar får i grundskolan och i gymnasieskolan.

Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen hjälper dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasial nivå. Du kanske har ett ofullständigt gymnasiebetyg eller saknar kurser och behöver behörighet till högskolan? Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan och ger också samma kompetens.

Efter avslutade studier får du ett slutbetyg. Har du redan att slutbetyg från gymnasieskolan får du istället ett samlat betygsdokument från komvux.

Kurserna kan läsas lärarledda eller på distans. Du väljer själv hur många kurser du vill läsa per termin.
Studerar du mer än 50% kan du få studiemedel från CSN. All kurslitteratur bekostar du själv.

Yrkesutbildning för vuxna

Du kan välja att läsa en yrkesutbildning som består at ett färdigt kurspaket som har ett tydligt slutmål. Dessa utbildningar är mer inriktade på arbete efter studier och de är på gymnasial nivå. Det finns även förberedande utbildningar för dig som saknar kunskaperna för att läsa en yrkesutbilding. Dessa kurspaket är oftast på 100% och blandar både teoretiska och praktiska kurser. De yrkesutbildningar som erbjuds på Göinge utbildningscenter är:

  • Industriteknisk utbildning – Plåt och svets, Sten eller Skärande bearbetning
  • Skötsel av utemiljöer – Inrikting Park och Trädgård
  • Vård- och omsorgsutbildningen –  Undersköterska/Vårdbiträde

Läs mer om Komvux på Göinge utbildningscenter.
Läs mer om Yrkesvux på Göinge utbildningscenter.

GrundVux (Grundläggande Vuxenutbildning)

Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som saknar grundskolebetyg, vill repetera gamla kunskaper innan du går vidare till gymnasioestudier eller inte har svenska som modersmål men har kunskaper motsnarande SFI-D.

Beroende på dina förkunskaper läser du i din egen takt. Studietiden varierar mellan en till fyra terminer. Du har rätt till ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning motsvarande årskurs 9 om du läst svenska, matematik, engelska och samhällskunskap och blivit godkänd i samtliga kurser. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå om schemat tillåter det.

Kurserna kan läsas lärarledda eller på distans. Du väljer själv hur många kurser du vill läsa per termin.
Studerar du mer än 50% kan du få studiemedel från CSN. All kurslitteratur bekostar du själv.

GrundVux - Foto: Andreas Hügard

Läs mer om Grundvux på Göinge utbildningscenter

LärVux (Särskild utbildning för vuxna)

Lärvux är för dig som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Du som inte har de kunskaper som man får i särskolan har rätt att studera på särvux.
Du får betyg när du har klarat en kurs. I vissa kurser får du inte betyg utan intyg.
Varje studerande bestämmer tillsammans med läraren hur undervisningen ska läggas upp. När du börjar studera gör vi en individuell studieplan.

LärVux - IPad

Dator och surfplatta är naturliga hjälpmedel i alla kurserna.

Målet med särskild utbildning för vuxna är att du ska få lära dig nya saker,
vara en självklar del av samhället, och utvecklas som människa.

Läs mer om Lärvux på Göinge utbildningscenter.

SFI – Utbildning i svenska för invandrare

SFI vänder sig till vuxna som inte har grundkunskaper i svenska. För att gå på SFI krävs att man har uppehållstillstånd, svenskt personnummer och är  folkbokförd i kommunen. Intaget sker kontinuerligt i mån av plats. Den studerande garanteras en plats inom 3 månader.
SFI-undervisningen bedrivs kontinuerligt på dagtid med undervisning både på förmiddagar och eftermiddagar.
Dessutom erbjuds också SFI på kvällstid. Även kvällskursen har löpande intag.

Läs mer om SFI på Göinge utbildningscenter.Hittade du inte vad du sökte?