Mitterminsintag

23 Sep2021

Ansökan till mitterminsintaget är nu öppen. Det finns ett flertal teroretiska kurser att söka och de pågår från 25 oktober till 18 mars. Gå in på guc.nu/ansokan för att se kursutbudet ocg göra din ansökan. Sista sökdagen är 20 oktober.

Resekort/skolbiljett

5 Jul2021

Skånetrafikens resekort/skolbiljett
Gäller för Göinge Utbildningscenter (GUC), kommunala och fristående gymnasieskolor i andra kommuner, folkhögskolor samt alla elever i grundskolans årskurs 7-9.

Skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne, måndag-fredag, från den 9 augusti 2021 till den 17 juni 2022. Skolbiljetten gäller på skollov under läsåret (ej sommarlov).

Resekortet är personligt och för att kortet […]