Grundskola och gymnasium

Frånvaroanmälan via IST Home skola

Vårdnadshavare frånvaroanmäler sina barn enklast via appen IST Home Skola. Appen finns till iOS och Android och du loggar in med Bank-ID.

Handledning för appen IST Home Skola

Myndiga elever frånvaroanmäler sig här

IST SKOLPORTAL – för grundskola och gymnasium

Skolportalen ger information till elever och föräldrar.
Här finns bl.a.:

  • Frånvaroanmälan
  • Schema
  • Nyheter från skola och förvaltning
  • Veckobrev och omdömen inför utvecklingssamtal

Skolportalen kan nås både via telefon och dator.
Vårdnadshavare loggar in med Bank-ID. Har du frågor om Bank-ID kontakta din bank.
Elev loggar in med den mail som skolan tillhandahåller.

För närvarande finns det två inloggningar för elev och vårdnadshavare. Vår leverantör ska inom kort presentera en lösning så att det kommer vara en gemensam inloggning. 

Länk till IST skolportal - elev.    Länk till IST lärande - elev.

Länk till IST skolportal - vårdnadshavare.    Länk till IST lärande - vårdnadshavare.

Handledning inloggning skolportal

OBS!
Om du använder Chrome måste du välja ”Ignorera” då det kommer upp en säkerhetsvarning.
Om du använder Edge eller Explorer kommer du vidare direkt.

Information om hur Östra Göinge kommun hanterar personuppgifter kan du läsa här.


Hittade du inte vad du sökte?