Reskort/ungdomsbiljett

Information om Skånetrafikens reskort/ungdomsbiljett

Ungdomsbiljett gäller för ungdomar 13-18 år som är folkbokförda i Östra Göinge kommun. Ungdomsbiljett gäller även för gymnasiestuderande 18 år till och med vårterminen man fyller 20 år.
För ungdomar som fyller 19 år och som inte studerar eller slutar skolan (tar studenten) gäller ungdomsbiljetten fram t.o.m. den 31 juli.

Ungdomsbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne, måndag-söndag under året.

Reskortet är personligt och för att kortet ska vara giltigt krävs underskrift på baksidan av kortet. Är man över 18 år ska även giltig legitimation medtas. Kortet är kopplat till personnummer och kan kontrolleras av Skånetrafikens personal.

Skånetrafikens, ”För dig som har ungdomsbiljett”

Inför varje nytt läsår (Spara din biljett)

Har man inte tidigare fått reskort från Skånetrafiken får man det hemskickat till sin folkbokföringsadress inför skolstart. Tänk på att spara reskortet från grundskola till gymnasiet och hantera det väl. Biljetten laddas upp varje månad automatisk på samma kort varje läsår. Har du inte kvar ditt reskort sedan tidigare, kontakta enligt nedan.

Biljetten upphör automatiskt vid flytt från Östra Göinge kommun.

Kontakt/administration av reskort/ungdomsbiljett

Borttappat reskort kan ersättas mot en avgift som betalas med Swish på plats enligt nedan.
Grundskoleelever har möjlighet att kvittera ut ett nytt reskort mot en avgift på 50 kr och gymnasieelever mot en avgift på 300 kr. Vid tekniskt fel återlämnas reskortet i samband med att man kvitterar ut ett nytt kort mot en avgift på 30 kr.

Biljettärenden grundskola

Alla biljettärenden för elever i grundskolans årskurs 7-9 hanteras av skolexpeditionen på elevens skola.
Alla biljettärenden för elever som bor i kommunen men studerar på en grundskola i annan kommun hanteras av kundtjänst i kommunhuset.

Biljettärenden gymnasieskola

Alla biljettärenden för elever som studerar på GUC hanteras av skolexpeditionen på GUC.
Alla biljettärenden för elever som bor i kommunen men studerar på externa gymnasieskolor (kommunala och fristående gymnasieskolor i andra kommuner) och folkhögskolor hanteras av kundtjänst i kommunhuset.

Flytta ungdomsbiljett till app

Ungdomar som har ett mobilt Bank-ID kan flytta sin biljett till Skånetrafikens app.
Spara ditt reskort ifall du behöver flytta tillbaka din biljett till reskortet.

Skolskjuts för elever i grundskolan/anpassad gymnasieskola

För de elever som har behov av skolskjuts använder reskort/biljett och åker Skånetrafikens linjetrafik till skolan. För de elever som bor och inte kan åka med Skånetrafikens linjetrafik men på grund av avstånd enligt skolskjutsreglementet berättigar till skolskjuts från hemmet, läs mer information om skolskjuts. Ansök om skolskjuts inför varje nytt läsår.


Bild på buss vid busshållplatsen i Knislinge.

Hittade du inte vad du sökte?