Välja gymnasium

Gymnasievalet – ditt aktiva val!

Innan du bestämmer dig för vilket program du ska söka till är det bra om du funderar över vad som är viktigt för just dig. På skanegy.se och utbildningsinfo.se kan du läsa om de olika gymnasieprogrammen och om de yrken du kan utbilda dig till, möjligheter att få jobb efter utbildningen eller att studera vidare, och vilka kurser du läser på programmen.

skanegy.se får du viktig information angående ditt gymnasieval och det är också här du gör din ansökan.

Här hittar du bland annat: 
• information om de olika programmen på gymnasiet
• datum och tider för öppet hus
• fakta om ansökan och antagning
• instruktioner att söka via webben
• tidsplan och viktiga datum
• intagningspoäng och statistik
• information om inackordering och resebidrag
• kontaktuppgifter till intagningskansliet

Läs mer på www.skanegy.se

Hur ska jag veta vilket program jag ska välja?

Det finns 18 nationella program att välja på, varav 6 stycken är högskoleförberedande och 12 stycken är yrkesförberedande, läs mer på Utbildningsguiden.

Tips från coachen:

Ta reda på så mycket du kan om de olika programmen
• Läs faktablad och broschyrer
• Titta på korta filmer om programmen
• Gå in på hemsidor
• Gå på gymnasieskolornas ”Öppet hus”
• Skugga, gör studiebesök
• Gör ditt eget val!
• Välj program före skola

Ta reda på dina styrkor
• Vad vill jag? Vad kan jag? Vad är jag intresserad av?
• Ta hjälp av familj och vänner. Fråga dem vad du är bra på.

Skriv en önskelista
• Vilka yrken är du intresserad av?
• Vilka ämnen vill du läsa på gymnasiet? Vill du läsa någon speciell inriktning?

Faktorer du behöver ta hänsyn till när du gör ditt val:
• Allergier, synfel, krampsjukdomar, hörselskador, eksem, ryggbesvär, höjdskräck

När du kommit fram till två eller tre program som är tänkbara gör en lista.
• Skriv ner alla fördelar respektive nackdelar med varje program. Det gör att du ser klarare på de olika alternativen.
• Tänk på att det nog inte finns ett enskilt program som kan möta ALLA behov och krav du har.
• Häng inte upp dig på om en enstaka kurs i programmet verkar tråkig.

Välj din egen framtid
Om du anstränger dig och följer dessa råd så gör du ett aktivt val och då kan du känna dig nöjd! Om du inte anstränger dig så är det också ett val du gör. Då väljer du att någon annan får avgöra din framtid.

Och kom ihåg…
Gymnasievalet är en brytpunkt i livet men definitivt inte det slutgiltiga valet. Man kan alltid välja om senare i livet och växla in på nya spår.

Vilket gymnasieprogram ska jag välja – Testa dig själv!

Arbetsförmedlingens intressetest
Framtidsvalets test
Studieval


Hittade du inte vad du sökte?