Kontakta Utbildning

Hand som knappar in telefonnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

UTBILDNING

 

Förskola/Pedagogisk omsorg

Avdelningschef Förskola
Daniel Albin
044-775 65 24 
daniel.albin@ostragoinge.se 

Rektor Magnolians förskola (Knislinge) 
Camilla Mårtensson
044-775 65 47
camilla.martensson@ostragoinge.se

Rektor förskola Ekebackens förskola (Broby) och Smedjebackens förskola (Sibbhult)
Malin Winther
044-775 63 63
malin.winther@ostragoinge.se

Rektor Lille Mats, Näckrosens förskola och Pedagogisk omsorg (Broby) 
Semira Mesic
044-775 67 67
semira.mesic@ostragoinge.se  

Rektor Möllarps förskola (Östanå), Trollbäckens förskola (Glimåkra) och Kulturteamet
Jerry Tedevall
044-775 61 65
jerry.tedevall@ostragoinge.se

Rektor Agnebergs förskola (Hanaskog)
Hanna Koppe
044-775 63 00
hanna.koppe@ostragoinge.se

Rektor Solhällans förskola (Hjärsås) och Smultronställets förskola (Knislinge)
Sandra Lindstrand
044-775 60 06
sandra.lindstrand@ostragoinge.se

Rektor förskola Färe Montessori förskola, Broby och Knislinge (fristående)
Emma Jacobsson
0709-34 72 11, 0733-85 21 84
emma.jacobsson@fare.se

Rektor förskola Kyrkparkens förskola, Hanaskog (fristående)
Marie Larsson
070-964 57 51
marie.h.larsson@svenskakyrkan.se

 

Administratörer

Administratörer, förskola
Carola Lindell
044-775 61 05   
carola.lindell@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

 

Grundskola/Fritidshem

tf Avdelningschef Grundskola
Louise Wendel
044-775 64 20
louise.wendel@ostragoinge.se


Rektor grundskola Göingeskolan 7-9, Broby

Erik Andersson
044-775 61 04
erik.andersson@ostragoinge.se

Administratör
Therese Andersson
Göingeskolan
044- 775 61 00
therese.andersson@ostragoinge.se


Rektor grundskola Glimåkraskolan F-6, Glimåkra
Robert Dirksen
044-775 77 59
robert.dirksen@ostragoinge.se  

Administratör
Eva-Lena Jonsson
Glimåkraskolan
044-775 65 99
eva-Lena.jonsson@ostragoinge.se


Rektor grundskola Kviingeskolan F-6, Hanaskog
Ann-Sofie Jönsson
044-775 67 80
ann-sofie.jonsson@ostragoinge.se

Administratör
Carina Oscarsson
Kviingeskolan
044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se

Rektor grundskola Mölleskolan F-6, Sibbhult
Christel Andersson
044-775 63 30
christel.andersson@ostragoinge.se

Administratör
Eva-Lena Jonsson
Mölleskolan
044-775 65 99
eva-Lena.jonsson@ostragoinge.se


Rektor grundskola Prästavångsskolan F-3, Broby

Caroline Bertilsson
044-775 61 22
caroline.bertilsson@ostragoinge.se

Administratör
Cecilia Nilsson
Prästavångsskolan F-3
044-775 63 34
cecilia.nilsson@ostragoinge.se


Rektor grundskola Prästavångsskolan 4-6, Broby

Eva Zaar
044-775 61 19
eva.zaar@ostragoinge.se

Administratör
Cecilia Nilsson
Prästavångsskolan 4-6
044-775 63 34
cecilia.nilsson@ostragoinge.se


Rektor grundskola Snapphaneskolan 4-9, Knislinge
Jennie Mårtensson
044-775 65 11
jennie.martensson@ostragoinge.se

Administratör
Ann-Charlotte Thörn
Snapphaneskolan 
044-775 65 00
ann-charlotte.thorn@ostragoinge.se


Rektor grundskola Västerskolan F-3, Knislinge

Catharina Rooth
044-775 63 84
catharina.rooth@ostragoinge.se

Administratör
Carina Oscarsson
Västerskolan
044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se


Rektor grundskola Färe Montessoriskola (fristående)
Andreas Parastatidis
044-491 45, 073-445 57 76
andreas.parastatidis@fare.se

 

Grundsärskolan

Rektor 
Eva Zaar
044-775 61 19
eva.zaar@ostragoinge.se

 

Administratörer, fritidshem
Carola Lindell
044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se


Skolskjutssamordnare
Karin Salomonsson
044-775 60 83
skolskjuts@ostragoinge.se

 

Musikskolan

Enhetschef musikskolan, Broby
Sverker Eriksson
044-775 61 32
sverker.eriksson@ostragoinge.se

 

Enheten för nyanländas lärande och modersmål

Enhetschef
Lena Månsson
044-775 63 33
lena.mansson@ostragoinge.se

 

Centrala barn- och elevhälsan

Enhetschef
Eva Schelin
044-775 60 05
eva.schelin@ostragoinge.se

 

Gymnasie- och vuxenutbildning

GÖINGE UTBILDNINGSCENTER

tf Rektor (Introduktionsprogrammen, YrkesVux)
Ayad Abdullah
044-775 64 37               
ayad.abdullah@ostragoinge.se

Rektor ( SFI, Grund- och GymnasieVux) 
Therese Lindecrantz
044-775 64 06
therese.lindecrantz@ostragoinge.se

Gymnasiesärskolan och särvux

tf Rektor
Ayad Abdullah
044-775 64 37               
ayad.abdullah@ostragoinge.se  


Administratör – Inackorderingstillägg, resetillägg, resebidrag
Jenny Wennberg
044-775 60 58
jenny.wennberg@ostragoinge.se

 

Övergripande utbildning

Verksamhetsområdeschef/Skolchef
Cecilia Flood
044-775  60 14   
cecilia.flood@ostragoinge.se 

Avdelningschef Förskola
Daniel Albin
044-775 65 24 
daniel.albin@ostragoinge.se 

tf Avdelningschef Grundskola
Louise Wendel
044-775 64 20
louise.wendel@ostragoinge.se 

Administratör IKE grundskola
Karin Salomonsson
044- 775 60 83
karin.salomonsson@ostragoinge.se

Administratör IKE gymnasiet
Jenny Wennberg
044-775 60 58
jenny.wennberg@ostragoinge.se


Hand som knappar in telefonnummer

 

 

Hittade du inte vad du sökte?