Kontakta Utbildning

Hand som knappar in telefonnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

UTBILDNING (förskola och grundskola)

 

Skolchef 
Mia Karlsson
044-775 67 05               mia.karlsson@ostragoinge.se

Verksamhetsområdeschef
Cecilia Flood
044-775  60 14              cecilia.flood@ostragoinge.se  

 Förskola och grundskola

Avdelningschef, förskola och grundskola
Mia Karlsson
044-775 67 05               mia.karlsson@ostragoinge.se

Utvecklingsledare
Ulrika Olsson
044-775 61 02               ulrika.olsson@ostragoinge.se

Administratör
Karin Salomonsson
044- 775 60 83              karin.salomonsson@ostragoinge.se

 

 

Centrala barn – och elevhälsan

Enhetschef
Eva Schelin
044-775 60 05
eva.schelin@ostragoinge.se

 

 

Förskola/pedagogisk omsorg

Rektor Magnolians förskola (Knislinge) 
Camilla Mårtensson
044-775 65 47
camilla.martensson@ostragoinge.se

Rektor förskola Ekebackens förskola (Broby) och Smedjebackens förskola (Sibbhult)
Malin Winther
044-775 63 63
malin.winther@ostragoinge.se

tf Rektor Lille Mats, Näckrosens förskola och Pedagogisk omsorg (Broby) 
Anita Ågren
044-775 67 67
anita.agren@ostragoinge.se 

Rektor Möllarps förskola (Östanå), Trollbäckens förskola (Glimåkra) och kulturteamet
Lise-Lotte Johansson
044-775 61 65
lise-lotte.johansson@ostragoinge.se

Rektor Agnebergs förskola (Hanaskog)
Hanna Koppe
044-775 63 00
hanna.koppe@ostragoinge.se

Rektor Solhällans förskola (Hjärsås) och Smultronställets förskola (Knislinge)
Sandra Lindstrand
044-775 60 06
sandra.lindstrand@ostragoinge.se

Rektor förskola Färe Montessori förskola, Broby och Knislinge (fristående)
Emma Jacobsson
0709-34 72 11, 0733-85 21 84
emma.jacobsson@fare.se

Rektor förskola Kyrkparkens förskola, Hanaskog (fristående)
Marie Larsson
070-964 57 51
marie.h.larsson@svenskakyrkan.se

 

Administratörer

Administratörer, förskola
Carola Lindell
044-775 61 05   
carola.lindell@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

 

Grundskola/Fritidshem

Rektor grundskola Göingeskolan 7-9, Broby
Robert Dirksen
044-775 61 04
robert.dirksen@ostragoinge.se

Rektor grundskola Glimåkraskolan F-6, Glimåkra
Marie Jönsson
044-775 63 30  
marie.jonsson1@ostragoinge.se 

Rektor grundskola Kviingeskolan F-6, Hanaskog
Ann-Sofie Jönsson
044-775 67 80
ann-sofie.jonsson@ostragoinge.se

Rektor grundskola Mölleskolan F-6, Sibbhult
Marie Jönsson
044-775 63 30
marie.jonsson1@ostragoinge.se

Rektor grundskola Prästavångsskolan F-3, Broby
Caroline Bertilsson
044-775 61 22
caroline.bertilsson@ostragoinge.se

Rektor grundskola Prästavångsskolan 4-6, Broby
Eva Zaar
044-775 61 19
eva.zaar@ostragoinge.se

Rektor grundskola Snapphaneskolan 4-9, Knislinge
Jennie Mårtensson
044-775 65 11
jennie.martensson@ostragoinge.se

Rektor grundskola Västerskolan F-3, Knislinge
Catharina Rooth
044-775 63 84
catharina.rooth@ostragoinge.se

tf Rektor grundskola Färe Montessoriskola (fristående)
Johanna Lüddeckens
044-491 45, 073-445 57 76
Johanna.luddeckens@fare.se

 

Grundsärskolan

Rektor 
Eva Zaar
044-775 61 19
eva.zaar@ostragoinge.se

 

Administratörer

Administratörer, grundskola
Therese Andersson
Göingeskolan
044- 775 61 00
therese.andersson@ostragoinge.se

Ann-Charlotte Thörn
Snapphaneskolan 
044-775 65 00
ann-charlotte.thorn@ostragoinge.se

Cecilia Nilsson
Prästavångsskolan
044-775 63 34
cecilia.nilsson@ostragoinge.se

Eva-Lena Jonsson
Glimåkraskolan, Mölleskolan
044-775 65 99
Eva-Lena.jonsson@ostragoinge.se

Carina Oscarsson
Kviingeskolan, Västerskolan
044-775 67 13
Carina.oscarsson@ostragoinge.se

 


Administratörer, fritidshem
Carola Lindell
044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se


Skolskjutssamordnare
Karin Salomonsson
044-775 60 83
skolskjuts@ostragoinge.se

Musikskolan

Enhetschef musikskolan, Broby
Sverker Eriksson
044-775 61 32
sverker.eriksson@ostragoinge.se

 

Gymnasie- och vuxenutbildning

Verksamhetsområdeschef
Cecilia Flood
044-775 60 14               cecilia.flood@ostragoinge.se

Skolchef 
Mia Karlsson
044-775 67 05               mia.karlsson@ostragoinge.se

 

GÖINGE UTBILDNINGSCENTER

Rektor (Introduktionsprogrammen, YrkesVux)
Louise Wendel
044-775 64 20               louise.wendel@ostragoinge.se

Rektor ( SFI, Grund- och GymnasieVux) 
Therese Lindecrantz
044-775 64 06               therese.lindecrantz@ostragoinge.se

 

Gymnasiesärskolan och särvux

Rektor
Louise Wendel
044-775 64 20               louise.wendel@ostragoinge.se 


Hand som knappar in telefonnummer

 

 

Hittade du inte vad du sökte?