Kontakta Utbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE FAMILJ OCH UTBILDNING (förskola och grundskola)

Verksamhetsområdeschef
Ulla Wram
044-775 65 10               ulla.wram@ostragoinge.se

Skolchef
Mia Karlsson
044-775 67 05               mia.karlsson@ostragoinge.se

Utvecklingsledare
Ulrika Olsson
044-775 61 02               ulrika.olsson@ostragoinge.se

Administratör
Cecilia Carlsson
044- 775 60 83              cecilia.carlsson@ostragoinge.se

 

 

Centrala barn – och elevhälsan

Enhetschef
Eva Schelin
044-775 60 05
eva.schelin@ostragoinge.se

 

 

Förskola/pedagogisk omsorg

Rektor förskola Knislinge 
Camilla Mårtensson
044-775 65 47
camilla.martensson@ostragoinge.se

Rektor förskola Broby (Åvillans och Ekebackens förskola), Östanå och Pedagogisk omsorg
Katarina Dackland
044-775 61 65
katarina.dackland@ostragoinge.se

Rektor förskola Broby (Lille Mats förskola)
Sandra Lindstrand
044-775 67 67
sandra.lindstrand@ostragoinge.se

Rektor förskola Glimåkra och Sibbhult
Malin Winther
044-775 63 63
malin.winther@ostragoinge.se

Rektor förskola Hanaskog, Hjärsås (tf) och Kulturteamet
Hanna Koppe
044-775 63 00
hanna.koppe@ostragoinge.se

Rektor förskola Färe Montessori förskola, Broby och Knislinge (fristående)
Emma Jacobsson
0709-34 72 11, 0733-85 21 84
emma.jacobsson@fare.se

Rektor förskola Kyrkparkens förskola, Hanaskog (fristående)
Marie Larsson
070-964 57 51
marie.h.larsson@svenskakyrkan.se

Administratörer, förskola
Carola Lindell
044-775 61 05   
carola.lindell@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

 

Grundskola/Fritidshem

Rektor grundskola Göingeskolan 7-9, Broby
Robert Dirksen
044-775 61 04
robert.dirksen@ostragoinge.se

Rektor grundskola Glimåkraskolan F-6, Glimåkra
Anita Ågren
044-775 63 30  
anita.agren@ostragoinge.se

Rektor grundskola Kviingeskolan F-6, Hanaskog
Ann-Sofie Jönsson
044-775 67 80
ann-sofie.jonsson@ostragoinge.se

Rektor grundskola Mölleskolan F-6, Sibbhult
Anita Ågren
044-775 63 30
anita.agren@ostragoinge.se

Rektor grundskola Prästavångsskolan F-3, Broby
Caroline Bertilsson
044-775 61 22
caroline.bertilsson@ostragoinge.se

Rektor grundskola Prästavångsskolan 4-6, Broby
Eva Zaar
044-775 61 19
eva.zaar@ostragoinge.se

Rektor grundskola Snapphaneskolan 4-9, Knislinge
Jennie Mårtensson
044-775 65 11
jennie.martensson@ostragoinge.se

Rektor grundskola Västerskolan F-3, Knislinge
Catharina Rooth
044-775 63 84
catharina.rooth@ostragoinge.se

Rektor grundskola Färe Montessoriskola (fristående)
Charlotte Olander
073-4455776, 044-49145
charlotte.olander@fare.se

 


Administratörer, grundskola
Therese Andersson
Göingeskolan
044- 775 61 00
therese.andersson@ostragoinge.se

Ann-Charlotte Thörn
Snapphaneskolan, Västerskolan och Kviingeskolan 
044-775 65 00
ann-charlotte.thorn@ostragoinge.se

Cecilia Nilsson
Prästavångsskolan
044-775 63 34
cecilia.nilsson@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
Glimåkraskolan och Mölleskolan
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se


Administratörer, fritidshem
Carola Lindell
044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Skolskjutssamordnare
Cecilia Carlsson
044-775 60 83
Cecilia.carlsson@ostragoinge.se

 

Grundsärskolan

Specialpedagog Grundsärskola
Britta Persson
044-775 61 33
britta.persson@ostragoinge.se

Rektor Färe Montessoriskola (1-9), Sibbhult (fristående)
Joakim  Bengtsson
044-491 45, 0708-34 84 63
jocke.bengtsson@fare.se

 

 

Musikskolan

Enhetschef musikskolan, Broby
Sverker Eriksson
044-775 61 32
sverker.eriksson@ostragoinge.se

 

 

VERKSAMHETSOMRÅDESCHEF ARBETE OCH INFLYTTNING           (gymnasieskola och vuxenutbildning)

Verksamhetsområdeschef
Cecilia Flood
044-775 60 14
cecilia.flood@ostragoinge.se

 

Gymnasiet och vuxenutbildning

Rektor Göinge Utbildningscenter, Sibbhult
Therese Lindecrantz
044-775 64 06
therese.lindecrantz@ostragoinge.se

 

Gymnasiesärskolan och särvux

Rektor Göinge Utbildningscenter, gymnasiet och särvux, Sibbhult
Therese Lindecrantz
044-775 64 06
therese.lindecrantz@ostragoinge.se


 

 

Hittade du inte vad du sökte?