Kontakta Utbildning

Förskola/pedagogisk omsorg

Avdelningschef Frivilliga skolformer
Daniel Albin
044-775 65 24 
daniel.albin@ostragoinge.se

Rektor Magnolians förskola (Knislinge) och Agnebergs förskola (Hanaskog)
Sara Broberg
044-775 63 00
sara.broberg@ostragoinge.se

Rektor förskola Ekebackens förskola (Broby) och Smedjebackens förskola (Sibbhult)
Malin Winther
044-775 63 63
malin.winther@ostragoinge.se

Rektor Lille Mats, Näckrosens förskola och Pedagogisk omsorg (Broby) 
Semira Mesic
044-775 67 67
semira.mesic@ostragoinge.se

Rektor Möllarps förskola (Östanå) och Trollbäckens förskola (Glimåkra)
Jerry Tedevall
044-775 61 65
jerry.tedevall@ostragoinge.se

Rektor Solhällans förskola (Hjärsås) och Smultronställets förskola (Knislinge)
Sandra Lindstrand
044-775 60 06
sandra.lindstrand@ostragoinge.se

Rektor förskola Färe Montessori förskola, Broby och Knislinge (fristående)
Emma Jacobsson
0709-34 72 11, 0733-85 21 84
emma.jacobsson@fare.se

Rektor förskola Kyrkparkens förskola, Hanaskog (fristående)
Hanne Modéer
0706-54 45 02
hanne.modeer@svenskakyrkan.se

Administratörer, förskola
Carola Lindell
044-775 61 05   
carola.lindell@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

 

Grundskola/Fritidshem

Avdelningschef Grundskola
Louise Wendel
044-775 64 20
louise.wendel@ostragoinge.se

 

Rektor grundskola Göingeskolan 7-9, Broby
Pernilla Bill Håkansson
044-775 61 04
pernilla.billhakansson@ostragoinge.se

Administratör
Therese Andersson
Göingeskolan
044- 775 61 00
therese.andersson@ostragoinge.se

 

Rektor grundskola Glimåkraskolan F-6, Glimåkra
Annica Bjerkebo
044-775 63 51
annica.bjerkebo@ostragoinge.se

Administratör
Eva-Lena Jonsson
Glimåkraskolan
044-775 65 99
eva-Lena.jonsson@ostragoinge.se

 

Rektor grundskola Kviingeskolan F-6, Hanaskog
Monica Geraldsson
044-775 67 80
monica.geraldsson@ostragoinge.se

Administratör
Carina Oscarsson
Kviingeskolan
044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se

 

Rektor grundskola Mölleskolan F-6, Sibbhult
Louise Wendel
044-775 64 20
louise.wendel@ostragoinge.se

Biträdande rektor grundskola Mölleskolan F-6, Sibbhult
Mattias Gunnarsson
044-775 63 52
mattias.gunnarsson@ostragoinge.se

Administratör
Eva-Lena Jonsson
Mölleskolan
044-775 65 99
eva-Lena.jonsson@ostragoinge.se

 

Rektor grundskola Prästavångsskolan F-3, Broby
Caroline Borgqvist
044-775 61 22
caroline.borgqvist@ostragoinge.se

Rektor grundskola Prästavångsskolan åk 4-6, Broby
Cecilia Westesson
044-775 66 20
cecilia.westesson@ostragoinge.se

Administratör
Cecilia Nilsson
Prästavångsskolan F-3
044-775 63 34
cecilia.nilsson@ostragoinge.se

 

Rektor grundskola Snapphaneskolan 4-9, Knislinge
Jennie Mårtensson
044-775 65 11
jennie.martensson@ostragoinge.se

Administratör
Ann-Charlotte Thörn
Snapphaneskolan 
044-775 65 00
ann-charlotte.thorn@ostragoinge.se


Rektor grundskola Västerskolan F-3, Knislinge

Rahim Jassim
044-775 63 84
rahim.jassim@ostragoinge.se

Administratör
Carina Oscarsson
Västerskolan
044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se


Rektor grundskola Färe Montessoriskola (fristående)
Andreas Parastatidis
044-491 45, 073-445 57 76
andreas.parastatidis@fare.se

 

Anpassad grundskola

Rektor 
Eva Zaar
044-775 61 19
eva.zaar@ostragoinge.se

Administratör
Carina Oscarsson
Vita skolan
044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se

 

Administratörer, fritidshem
Carola Lindell
044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se


Skolskjutssamordnare
Pernilla Lomming
044-775 63 33
skolskjuts@ostragoinge.se

VO-Administratör
Pernilla Lomming
044-775 63 33
pernilla.lomming@ostragoinge.se

Musikskolan

Enhetschef musikskolan, Broby
Sverker Eriksson
044-775 61 32
sverker.eriksson@ostragoinge.se

 

Enheten för nyanländas lärande och modersmål

Enhetschef
Kristina Stigsdotter
044-775 60 05
kristina.stigsdotter@ostragoinge.se

 

Centrala barn- och elevhälsan

Enhetschef
Kristina Stigsdotter
044-775 60 05
kristina.stigsdotter@ostragoinge.se

 

Gymnasie- och vuxenutbildning

GÖINGE UTBILDNINGSCENTER

Rektor
Krister Granlund Ramström
044-775 64 06               
krister.granlundramstrom@ostragoinge.se

 

Anpassad gymnasieskola och KomVux som anpassad utbildning

Rektor
Krister Granlund Ramström
044-775 64 06
krister.granlundramstrom@ostragoinge.se


Administratör – Inackorderingstillägg, resetillägg, resebidrag och resestipendium
Jenny Wennberg
044-775 60 58
jenny.wennberg@ostragoinge.se

 

Övergripande utbildning

Utbildningschef/Skolchef
Cecilia Flood
044-775  60 14   
cecilia.flood@ostragoinge.se

Avdelningschef Frivilliga skolformer
Daniel Albin
044-775 65 24 
daniel.albin@ostragoinge.se

Avdelningschef Grundskola
Louise Wendel
044-775 64 20
louise.wendel@ostragoinge.se

Administratör IKE grundskola
Pernilla Lomming
044 -775 63 33
pernilla.lomming@ostragoinge.se

Administratör IKE gymnasiet
Jenny Wennberg
044-775 60 58
jenny.wennberg@ostragoinge.se

 


Hand som knappar in telefonnummer

Hittade du inte vad du sökte?