Retroaktiv avgiftskontroll

Rättvist med rätt avgift

Under april 2017 kommer Östra Göinge kommun att kontrollera de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola/fritids lämmnat för 2015.

Kontrollen kommer att genomföras fortlöpande varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt. Alla ska betala rätt avgift.

Betalar Du rätt avgift?

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften för 2015 har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift. De allra flesta har betalt rätt avgift och kommer därför inte att beröras av detta.

 

Vi gör en jämförelse med Skatteverket.

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2015 enligt Skatteverkets register och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som lämnats och är registrerad som underlag för avgiftsberäkning inom förskola och fritids.

Räkningsmottagare ansvarar för att rätt inkomst och familjeförhållande (personer med gemensamt hushåll) meddelas så att avgiften för hushållet blir rätt.

 

Har du frågor om fakturan eller vill få mer information, maila till: avgiftskontroll@ostragoinge.se

Fr.o.m. 18 april 2017 t.o.m. 1 juni kan Du även kontakta handläggare på tel. 044-775 65 01
Observera att onsdagen 26 april är telefontiden stängd på grund av personalutbildning.

Telefontid: Måndag 08.00-10.00
Onsdag 13.00-15.00
Torsdag 15.00-16.30

Önskas anstånd eller uppdelning av faktura kontakta ekonomienheten, tel. 044-775 60 48

 

 

 

 


Hittade du inte vad du sökte?