Retroaktiv avgiftskontroll

Rättvist med rätt avgift

Under feb/mars 2019 kommer Östra Göinge kommun att kontrollera de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola/fritids lämnat för 2017.

Kontrollen kommer att genomföras fortlöpande varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt. Alla ska betala rätt avgift.

Betalar Du rätt avgift?

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften för 2017 har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift. De allra flesta har betalt rätt avgift och kommer därför inte att beröras av detta.

 

Vi gör en jämförelse med Skatteverket.

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2017 enligt Skatteverkets register och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som lämnats och är registrerad som underlag för avgiftsberäkning inom förskola och fritids.

Räkningsmottagare ansvarar för att rätt inkomst och familjeförhållande (personer med gemensamt hushåll) meddelas så att avgiften för hushållet blir rätt.

Har du frågor eller vill få mer information, maila till: avgiftskontroll@ostragoinge.se

Fr o m den 13 februari 2019 t o m 31 mars 2019 kan Du även kontakta handläggare på tel 044-775 65 01.

Telefontid: Måndag 08.00-10.00
Onsdag 13.00-15:00
Torsdag 15.00-16:30

Vid ansökan om anstånd eller avbetalningsplan på faktura kontaktas ekonomienheten, tel. 044-775 60 48 eller maila till: jessica.nilsson@ostragoinge.se

 

 

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?