Retroaktiv avgiftskontroll

Rättvist med rätt avgift

Under mars/april 2021 kommer Östra Göinge kommun att kontrollera de inkomstuppgifter som familjer med barn inom förskola/fritids lämnat för 2019.
Kontrollen kommer att genomföras fortlöpande varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt. Alla ska betala rätt avgift.

Betalar Du rätt avgift?

Visar det sig att den inlämnade inkomsten för 2019 har varit högre eller lägre än den verkliga inkomsten som hämtas från Skatteverket, innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift. De allra flesta har betalt rätt avgift och kommer därför inte att beröras av detta.

Vi gör en jämförelse med Skatteverket

Genom att jämföra årsinkomsten för 2019 enligt Skatteverkets register och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som familjen lämnat och är registrerad som underlag för avgiftsberäkning inom förskola och fritids.

Mottagaren av fakturan ansvarar för att rätt inkomst och familjeförhållande (personer med gemensamt hushåll) meddelas så att avgiften för hushållet blir rätt.

Har du frågor om innehållet i fakturan eller vill få mer information, maila till: avgiftskontroll@ostragoinge.se

Fr o m den 15 mars 2021 t o m 29 april 2021 kan Du även kontakta handläggare på tel 044-775 65 01.

Telefontid: Måndag 08.30-10.00
Onsdag 13.00-15:00
Torsdag 14.30-16:00

Endast vid ansökan om anstånd eller avbetalningsplan på faktura kontaktas ekonomienheten.
E-post: jessica.nilsson@ostragoinge.se eller per tel. 044-775 60 48

 

 

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?