Retroaktiv avgiftskontroll

Rättvist med rätt avgift

Under februari 2024 har Östra Göinge kommun kontrollerat de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola/fritids lämnat för 2022.

Kontrollen kommer att genomföras fortlöpande varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt. Alla ska betala rätt avgift.

Betalar Du rätt avgift?

Visar det sig att den inlämnade inkomsten för 2022 har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten som hämtas från Skatteverket, innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift. De allra flesta har betalt rätt avgift och kommer därför inte att beröras av detta.

Vi gör en jämförelse med Skatteverket

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2022 enligt Skatteverkets register och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som lämnats och är registrerad som underlag för avgiftsberäkning inom förskola och fritids.

Räkningsmottagaren ansvarar för att rätt inkomst och familjeförhållande (personer med gemensamt hushåll) meddelas så att avgiften för hushållet blir rätt.

Förtydligande om fakturan

  • Om det är mer än en sida på fakturan står det makulerat på ena inbetalningsavin och beloppet som ska betalas på den andra.
  • Om ni mottagit en kreditfaktura (tillgodo) kan denna regleras mot kommande barnomsorgsfakturor eller återbetalas till ert bankkonto.

Har du frågor om innehållet i fakturan eller vill få mer information, maila till: avgiftskontroll@ostragoinge.se

Från den 19 februari – 31 mars 2024 kan du även ringa på telefon 044-775 65 01.

Måndag 14.30 – 16.30
Torsdag 08.00 – 10.00

Vid ansökan om anstånd eller avbetalningsplan på faktura eller återbetalning kontaktas ekonomienheten.
E-post: jessica.nilsson@ostragoinge.se eller per tel. 044-775 60 48


Hittade du inte vad du sökte?