Färe Montessoriförskola, Broby (fristående)

Exteriör bild på förskolan Villa Ro.

Välkommen till Villa Ro

Förskolan startade i Broby 2018. Huvudman är Skolföreningen Växthuset ekonomiska förening, som också driver Färe Montessoriförskola i Knislinge samt Färe Montessoriskola i Sibbhult. Förskolan erbjuder ett koncept med en liten familjär förskola, montessoripedagogiken samt ”Färe-andan”.  

Villa Ro förskola har plats för 35 barn och ligger centralt mitt i Broby med närhet till bibliotek, kultur, variationsrik natur med både hembygdsparken och Helge å på utflyktsavstånd. Genom att använda kollektivtrafiken blir möjligheterna stora att utforska andra platser lite längre bort. Det ger också möjligheter för föräldrar och personal att pendla miljömedvetet.

Verksamheten grundar sig på Maria Montessoris pedagogik och filosofi, där tilltron till barnets förmåga är stor. Barnet ses som kompetent med en stor vilja att upptäcka, pröva och lära sig.  Det finns en samvarokänsla och samarbete mellan avdelningarna, personal som arbetar i hela huset, samt gemensamma öppningar och stängningar.

Avdelningen Kristallen för de yngre barnen (1-3 år) är på nedre plan i förskolan. Där är miljön anpassad för de allra minsta med låga bord och stolar samt material som lockar det lilla barnet.
Avdelningen Kronan för de äldre barnen (3-6 år) är på ovanplanet. Där erbjuds vackert montessorimaterial som stimulerar barnet inom områdena praktiska livet, sinnestränande, kultur, matematik och språk. I förskolans gymparum  skapas rörelseglädje varje dag. På förskolans utemiljö finns en byggnad med snickarverkstad och möjlighet till andra skapande aktiviteter samt ett inglasat uterum där de yngre barnen sover tryggt i vagnar.

Förskolan strävar efter öppenhet och positivt bemötande i kontakten med barnen och deras familjer. På förskolan Villa Ro börjar hela familjen på förskolan. Personalen på förskolan lyssnar in tankar och behov så inskolningen anpassas efter barnets och familjens bästa.

På förskola arbetar engagerade pedagoger som brinner för sitt uppdrag, förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare vars erfarenheter kompletterar varandra. Färe Montessoriförskolas arbete följer Skollagen, Förskolans Läroplan samt Östra Göinge kommuns riktlinjer för förskoleverksamhet vid fristående enheter.

Läs mer om Färe Montessoriförskola

Snabblänkar

E-tjänster förskola

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Blanketter

Allmän förskola

Alla barn mellan 3 och 5 år erbjuds allmän förskola fr o m augusti det år de fyller tre år.

Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som bedrivs inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten och omfattar 15 timmar i veckan. Utläggningen av de 15 timmarna sker efter inlämnat schema och i samråd mellan vårdnadshavare och berörd rektor.

Efter vårterminens slut är platsen behovsprövad och därmed inte avgiftsbefriad. För de barn som redan är inskrivna i verksamheten kommer avgiften att reduceras med motsvarande timmar per år.

  • bedrivs på förskolorna och inte inom pedagogisk omsorg
  • man följer grundskolornas läsårstider och bedrivs inte på loven

Maxtaxa och retroaktiv avgiftskontroll

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst och antal placerade barn i verksamheten. Avgiftsmodellen utgår från regeringsbeslut om maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Kontakta oss

Emma Jacobsson
Rektor
tfn 0733-85 21 84
emma.jacobsson@fare.se

Cickie Stiegson
Administratör
tfn 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Carola Lindell
Administratör
tfn 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Besöksadress:
Allégatan 1
289 41 Broby
tfn 070-977 48 64

Postadress:
Allégatan 1
289 41 Broby

Öppettider: 06.30-18.30


Hittade du inte vad du sökte?