Kyrkparkens förskola (fristående)

Välkommen till Kyrkparkens förskola

Kyrkparkens förskola är en fristående förskola som startade 2017. Huvudman för förskolan är Svenska kyrkan, Knislinge pastorat.

Kyrkparkens förskolan i Hanaskog har plats för 39 barn. Förskolan är naturskönt belägen vilket ger både en vacker inramning och fantastiska förutsättningar för lek och utforskande. Förskolan har tre avdelningar, Da Capo (1-2 år), Tutti (3 år) och Mezzo (4-6 år).

Verksamheten bedrivas i lokaler, byggda med ett tydligt miljöfokus med barnens hälsa för ögonen. Lokalerna är ljusa, fräscha och inspirerar till nyfikenhet, lek och lärande. Miljö är föränderlig efter barnens intresse med rum som inspirerar till lek och utmanar det egna tänkandet.

Kyrkparkens förskola vill att alla möten ska vara fyllda av glädje, värme och trygghet. Verksamheten är inspirerad av barnsynen i italienska förskolan, Reggio Emilia, varje människa, liten som stor, ska känna sig sedd. Ledorden i det pedagogiska arbetet är SKAPA – UTFORSKA – REFLEKTERA, där barnen får förutsättningar att utveckla sitt lärande genom de estetiska uttrycken som musik, dans, drama samt bild och form.

Förskolans vision är att ha både en ateljérista/bildpedagog och en musikpedagog bland personalen. Framtidssynen är att fördjupa och bredda både barnens och pedagogernas estetiska uttrycksätt. Lärandet och bildandet av barnets kunskap börjar med att barnet skapar tillsammans med andra. Att få lära sig att formulera hypoteser och teorier och reflektera över det som sker. Lust, glädje och nyfikenhet både från barn och vuxna behövs för att lärande ska ske. Förskolans övertygelse är att alla barn föds rika och intelligenta med en stark vilja att utforska världen.

Naturvetenskap, teknik och matematik är en del av det dagliga utforskandet. Förskolan vill ge barnen de rätta materialen, miljöerna och aktiviteterna för deras lärande och utveckling.

Förskolan vill förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället och förskolans läroplan vilar på. Den kristna profilen betonar de kristna högtiderna och traditionerna men uppmärksammar också andra kulturella och religiösa sammanhang.
Konfessionella inslag är frivilliga och vårdnadshavaren beslutar om barnen skall vara med på dessa.

Välkomna med era frågor, Kyrkparkens förskola ser fram emot att träffa er och era barn.

Snabblänkar

E-tjänster förskola

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Blanketter

Allmän förskola

Alla barn mellan 3 och 5 år erbjuds allmän förskola fr o m augusti det år de fyller tre år.

Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som bedrivs inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten och omfattar 15 timmar i veckan. Utläggningen av de 15 timmarna sker efter inlämnat schema och i samråd mellan vårdnadshavare och berörd rektor.

Efter vårterminens slut är platsen behovsprövad och därmed inte avgiftsbefriad. För de barn som redan är inskrivna i verksamheten kommer avgiften att reduceras med motsvarande timmar per år.

  • bedrivs på förskolorna och inte inom pedagogisk omsorg
  • man följer grundskolornas läsårstider och bedrivs inte på loven

Maxtaxa och retroaktiv avgiftskontroll

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst och antal placerade barn i verksamheten. Avgiftsmodellen utgår från regeringsbeslut om maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Kontakta oss

Hanne Modéer
Rektor
hanne.modeer@svenskakyrkan.se
tfn 0706-54 45 02

Cickie Stiegson
Administratör
tfn 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Carola Lindell
Administratör
tfn 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Besöksadress:
Kviingevägen 59
289 50 Hanaskog
tfn 072-573 93 83

Postadress:
Knislinge pastorat
Box 36
289 21 Knislinge

Öppettider: 06.30-18.30


Hittade du inte vad du sökte?