Allergiarbete

Verksamhetsansvariga chefer i Östra Göinge kommun svarar för att tjänster och lokaler i kommunen är ändamålsenliga och ser även till att det finns goda grunder för allergiförebyggande åtgärder.

På initiativ av Folkhälsorådet i Östra Göinge kommun, bildades 1996-1997 en allergikommitté för att utföra ett allergiförebyggande arbete i kommunen. Allergikommitténs arbete var att ge information och utbildning inom allergiområdet till alla som var verksamma i kommunens lokaler eller verksamheter.

Kommittén har utarbetat en allergistandard som finns nedan. Östra Göinge kommun har handläggare som svarar för omvärldsbevakning och tar initiativ i allergifrågor.

Observera att allergikommittén inte är ett aktivt forum längre utan att respektive verksamhetsansvariga chefer ska kontaktas vid frågor.

Nedan finner du länk till kommunens sida gällande policys, där finner du allergistandarden inkl bilagor. Ny rutin för intyg avseende kost är införd från hösten 2019 och till följd av detta kommer bilagorna i allergistandarden att uppdateras.

Allergistandard

Ny rutin för intyg avseende kost 2022

Vid eventuella frågor kontakta:

Åsa Persson, Allergikonsulent
asa.p.persson@skane.se

Tel: 044- 309 13 55


Gällande hantering av födoämnesöverkänslighet/allergi inom kommunens verksamheter, klicka här.


Bild på barn som blir serverad av pedagog.

Foto: Precious People

 

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?