Val av skola

Hemkommunen, det vill säga den kommun där man är folkbokförd, ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. Men du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen eller annan kommun i Skåne eller i fristående skola.

När får jag erbjudande om plats för mitt barn?

I slutet av februari (det år ditt barn fyller sex år) får du som är vårdnadshavare ett erbjudande om plats i förskoleklass hem i brevlådan. Ditt barn erbjuds en plats i förskoleklass på den kommunala grundskola som ditt barn hör till.
I mån av plats kan du få en annan kommunal grundskola än den ditt barn blivit erbjuden. Det är rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats för ditt barn.

Vad gör jag om jag önskar en annan skola än den som erbjudits?

Om du önskar placering på annan skola för ditt barn kontaktar du rektor på den skola som du önskar, via mail eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du här. Det går också bra att söka rektor via kommunens växel, telefon 044-775 60 00. Om du söker en fristående skola eller en skola i en annan kommun är det den fristående skolan eller den andra kommunen som ansvarar för anmälningsrutiner och beslut om mottagande.
Tänk på att Östra Göinge kommun inte ansvarar för kostnader för skolskjuts om du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör enligt närhetsprincipen.

Kommunal grundskola i en annan kommun utanför Skåne

I vissa fall kan eleven ha rätt att bli mottagen i en kommun utanför Skåne. Eleven ska med hänsyn till sina personliga förhållanden ha särskilda skäl att få gå i en skolenhet i den kommunen. Eleven kan även få gå i en annan kommun om man inte har särskilda skäl. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter.

Fristående grundskola

En vårdnadshavare kan även ansöka om plats en fristående grundskola i eller utanför hemkommunen för sitt barn. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Även elever i behov av särskilt stöd kan, precis som alla andra, välja den fristående grundskola de vill gå på. Finns det plats på skolan har alla som grundregel rätt att gå där, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Det är huvudmannen för skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan.

Om du söker en fristående skola eller en skola i en annan kommun är det den kommunen som ansvarar för anmälningsrutiner och beslut om mottagande.
Blankett för flyttning till och från kommun/val av skola.


Hittade du inte vad du sökte?