Skolval inför läsår 2024/2025

Ska ditt barn börja förskoleklass hösten 2024? Vad roligt! Att börja skolan är en stor händelse i ditt barns liv och starten på något nytt och spännande. För dig som vårdnadshavare är det nu dags att göra ett aktivt skolval.

Skolvalsperioden startar den 1 februari och du behöver ha gjort ett val senast den 18 februari.

Det aktiva skolvalet innebär att du som vårdnadshavare behöver söka den skola som du önskar att ditt barn ska gå i.

När skolplaceringen görs utgår vi från dina önskemål i så lång utsträckning vi kan. Om det skulle finnas fler sökande än det finns platser på en skola fördelas barnen enligt våra urvalsgrunder.

Så här gör du ditt aktiva skolval

Det aktiva skolvalet görs via e-tjänst under skolvalsperioden.

När du bestämt vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du registrera dina önskemål i e-tjänsten. Du behöver göra minst 2 olika val.

Obs! För att ansökan ska vara giltig behöver samtliga vårdnadshavare signera ansökan i e-tjänsten
senast den 18 februari.

Mer information om skolval finns i dokumentet ”Riktlinjer kring det fria skolvalet”.

Ansökan via blankett

Om e-legitimation saknas eller vid skyddade personuppgifter via Skatteverket görs det aktiva skolvalet via blankett.
Blanketten kan under perioden även hämtas i kommunhuset. 

Blanketten skickas till:
Östra Göinge kommun
Pernilla Lomming
Box 66
289 03 Broby

Blanketten kan även skickas via mejl till skolval@ostragoinge.se.
Vid skyddade personuppgifter lämnas ifylld blankett till kundtjänst, kommunhuset i Broby.

Vid frågor kontakta Pernilla Lomming på telefonnummer 044-775 63 33 eller skolval@ostragoinge.se.

Obs! Tänk på att blanketten behöver inkomma till kommunen senast den 18 februari och vara signerad av samtliga vårdnadshavare vid gemensam vårdnad för att vara giltig.

Placeringsbesked

I mars meddelas vilken skola ditt barn har placerats på. Skulle du inte bli nöjd med skolplaceringen finns det en möjlighet att överklaga beslutet.

Friskola eller skola i annan kommun

Om ditt barn ska gå i friskola eller skola i en annan kommun behöver det anmälas till Östra Göinge kommun. Det görs genom att skicka in antagningsbeskedet till samma postadress eller mejladress som ovan.

Fritidshem

Ansökan till fritidshem görs på kommunens webb via e-tjänst. Placering på fritidshem sker tidigast i samband med skolstart, tisdag den 13 augusti. Fram tills dess behåller man sin plats på förskolan.

Obs! Placeringen på förskolan måste sägas upp. Uppsägningstiden är två månader.

Skolskjuts

Information om skolskjuts hittar du här.

 


Hittade du inte vad du sökte?