Möllarps förskola

Välkommen till Möllarps förskola

Möllarps förskola i Östanå (Broby) är kommunens minsta förskola med plats för 37 barn och ligger granne med skogen. Förskolan är Grön-Flagg certifierad och arbetar med hållbar utveckling, strävar efter att leva i ekologisk, social och ekonomisk balans för att inte äventyra vår egen framtid.

Möllarps utemiljö är väl anpassad för rörelse och kreativ lek. Förskolans grundtanke är att se naturen som ett extra rum för utveckling och lärande. Att vistas ute i naturen skall kännas som en positiv och naturlig del av tillvaron.  Den dagliga längden på utevistelsen anpassas efter väder och barnens dagsform.

Förskolan arbetar med fokus på barnens språkutveckling, där TAKK och bildstöd finns tillgängliga i undervisningen. Språket är viktigt för fortsatt lärande. I förskolans bibliotek får barnen möta böcker på olika språk och här finns andra undervisningsformer tillgängliga.

Möllarps förskola strävar efter att barnen skall känna sig trygga och bli självständiga genom uppmuntran och positiv återkoppling. Ett bra samarbete med vårdnadshavare är viktigt i förskolans uppdrag och tillsammans görs det bästa för barnen.

Snabblänkar

ABBUM – appen för kommunikation
E-tjänster förskola
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Blanketter

Förskolans avdelningar

Möllarps förskola har två avdelningar.

Fjärilarna 1-3 år  tfn 044-775 67 03

Humlorna 4-6 år  tfn 044-775 61 71

Under läsåret håller förskolan reducerad verksamhet Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Verksamhet

På Möllarps förskola ska alla känna sig trygga och bli respekterade för det de är. Alla ska känna trygghet och glädje.
Vårdnadshavarna ska känna tillit och förtroende, när de lämnar barnen på förskolan, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolutveckling och kvalitet

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Allmän förskola

Alla barn mellan 3 och 5 år erbjuds allmän förskola fr o m augusti det år de fyller tre år.

Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som bedrivs inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten och omfattar 15 timmar i veckan. Utläggningen av de 15 timmarna sker efter inlämnat schema och i samråd mellan vårdnadshavare och berörd rektor.

Efter vårterminens slut är platsen behovsprövad och därmed inte avgiftsbefriad. För de barn som redan är inskrivna i verksamheten kommer avgiften att reduceras med motsvarande timmar per år.

  • bedrivs på förskolorna och inte inom pedagogisk omsorg
  • man följer grundskolornas läsårstider och bedrivs inte på loven

Maxtaxa och retroaktiv avgiftskontroll

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst och antal placerade barn i verksamheten. Avgiftsmodellen utgår från regeringsbeslut om maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Kontakta oss

Susanne Ellerström
T f rektor
Tfn 044-775 60 38
Tfn vx 044-775 60 00
susanne.ellerstrom@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
Administratör
tfn 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Carola Lindell
Administratör
tfn 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Besöksadress:
Nordanåvägen 14, Östanå
289 92 Broby

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider: 06.30-18.30

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns förskollärare  eller förskolans rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Hittade du inte vad du sökte?