Studie- och yrkesvägledning – övergripande planering för grundskolan

Omslagsbild till broschyren Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun.

Att barn, ungdomar och vuxna får en likvärdig studie- och yrkesvägledning med god kvalitet är en viktig faktor för vår kommun och dess arbete med att skapa en god framtid.

Arbetslivet och samhället förändras idag i snabb takt vilket ställer höga krav på skolan och näringslivet att ge eleverna förutsättningar att möta denna verklighet. Att ge våra ungdomar möjlighet att komma vidare in i en positiv framtid är avgörande. Detta arbete är av stor betydelse både för den enskilda individen men också för hela samhället. Därför har en kommunövergripande planering för detta arbete tagits fram av en arbetsgrupp bestående av studie- och yrkesvägledare, lärarrepresentanter och utvecklingsledare. Den vänder sig främst till rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare men kan också med fördel läsas av elever och vårdnadshavare. De är menade att användas som en utgångspunkt i det arbete som görs på respektive skola för att skapa en likvärdighet i kommunen. Detta är dock inte detsamma som att det ska vara likformiga insatser, det är av stor vikt att dessa anpassas utifrån varje skolas behov och förhållanden.

Läs mer här: Plan för studie- och yrkesvägledning Östra Göinge kommun


Omslagsbild till broschyren Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun.

Hittade du inte vad du sökte?