Anpassad skolform

Skriver i bok.

– en del i en skola för alla

Anpassad Grundskola

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa.

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Anpassad grundskola, Vita skolan i Knislinge.

Fristående anpassad grundskola, Färe Montessoriskola i Sibbhult

Anpassad Gymnasieskola

Alla program inom anpassad gymnasieskola är på fyra år. Hit kan elever med intellektuell funktionsnedsättning söka om personen är under 20 år.

Läs mer om Anpassad gymnasieskola på Göinge Utbildningscenter.

KomVux som anpassad utbildning

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada, har rätt att delta i KomVux som anpassad utbildning. Rätten till sådan utbildning gäller från och med den 1 juli det år personen fyller 20 år, förutsatt att personen:

  • är bosatt i Sverige
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen i anpassad skolform syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer om KomVux som anpassad utbildning på Göinge Utbildningscenter.

 

Fritidshem och korttidstillsyn

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i anpassad grundskola som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

LSS
Går du i skolan och är över tolv år kan du ha rätt till korttidstillsyn utanför hemmet före och efter skolans slut och på lovdagar, studiedagar och sommarlovet.
Korttidstillsyn kan ordnas på olika sätt. Det är ganska vanligt att man kan gå kvar på sitt fritidshem. Du kan också vara med i en grupp med andra ungdomar med funktionsnedsättning, till exempel på en fritidsgård.

Ansöka om korttidstillsyn kan göras på VIta skolan i Knislinge

Ansöka om korttidstillsyn kan göras på Friggatofta Stora & Lilla korttids

SYV (Studie- och yrkesvägledare)

Anette Westerholm
SYV anpassad grundskola
tfn 044-775 6203
anette.westerholm@ostragoinge.se

Caroline Österberg
SYV anpassad gymnasieskola
SYV KomVux som anpassad utbildning
tfn 044-775 64 01
caroline.osterberg@ostragoinge.se

Kontakta oss

Anpassad grundskola
Eva Zaar
Rektor
tfn 044-775 61 19
tfn vx 044-775 60 00
eva.zaar@ostragoinge.se

Carina Oscarsson
Administratör
tfn 044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se

Anpassad gymnasieskola
Ayad Abdullah
Rektor
tfn 044-775 64 37
tfn vx 044775 60 00
ayad.abdullah@ostragoinge.se

Kathrine Petersson
Administratör
tfn 044 – 775 64 30
kathrine.petersson@ostragoinge.se

Kom Vux som anpassad utbildning
Ayad Abdullah
Rektor
tfn 044-775 64 37
tfn vx 044775 60 00
ayad.abdullah@ostragoinge.se

Kathrine Petersson
Administratör
tfn 044 – 775 64 30
kathrine.petersson@ostragoinge.se

 


Skriver i bok.

Hittade du inte vad du sökte?