Taxa för förskola

 

 

Avgift för förskola/pedagogisk omsorg

Avgift beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst och antal placerade barn i verksamheten. Avgiftsmodellen utgår från regeringsbeslut om maxtaxa.

Familjens högsta avgiftsgrundande inkomst är 46 080 kr per månad.

I en familj med flera barn placerade, betalas högsta avgiften för det barn som har högst omsorgsbehov (Barn 1).
För det fjärde barnet som är placerat i barnomsorgen betalas ingen avgift.För barn till arbetssökande och föräldralediga räknas första barnet som barn 2, andra barnet som barn 3 och så vidare.Avgiften för barn 3-5 år i förskola och pedagogisk omsorg reduceras med 3/8 av beräknat avgiftsbelopp enligt maxtaxan (dvs en reducering för 15 avgiftsfria timmar). Reduceringen sker från och med augusti det år som barnet fyller tre år, då den allmänna förskolan startar.

De barn som endast deltar i allmän förskola 15 timmar per vecka under grundskolans läsår betalar ingen avgift.

 

 

Maxtaxa

Familjens högsta avgiftsgrundande inkomst är fr o m 1 januari 2018 46 080 kr per månad. Läs mer om avgifter på Skolverkets hemsida.

 

 

Förskola och pedagogisk omsorg 1 – 5 år

Vid förvärvsarbete och studier Maxtaxa 1

Barn 1: 3 % av hushållets samlade inkomster, max 1 382 kronor/månad
Barn 2: 2 % av hushållets samlade inkomster, max    922 kronor/månad
Barn 3: 1 % av hushållets samlade inkomster, max    461 kronor/månad
Barn 4: avgiftsfritt

Vid föräldraledighet /arbetssökande 15 tim/vecka Maxtaxa 2

Barn 1: 2 % av hushållets samlade inkomster, max 922 kronor/månad
Barn 2: 1 % av hushållets samlade inkomster, max 461 kronor/månad
Barn 3: 1 % av hushållets samlade inkomster, max 461 kronor/månad
Barn 4: avgiftsfritt


Hittade du inte vad du sökte?