Solhällans förskola

Solhällans förskola. Foto.Välkommen till Solhällans förskola

Solhällans förskola i Hjärsås har två plan med tre avdelningar. Utemiljön erbjuder en rik och varierande miljö med stora och kuperade ytor med närhet till skog, där det ges möjlighet att medforska och upptäcka tillsammans.

På Solhällan arbetas det medvetet med barns delaktighet, utifrån barnens erfarenheter och kunskaper. Förskolans undervisning grundar sig i språkutveckling och läroplanen för förskolan. Solhällans lek-och lärmiljöer är föränderliga och byggs tillsammans med barnen utifrån prioriterade mål.
Förskolans bibliotek erbjuder utforskande inom digital teknik, musik, teater, naturupplevelser och böcker.

Förskolan arbetar med barnens trygghet och strävar efter att varje dag möta och uppmuntra barnen utifrån deras individuella förutsättningar och mognadsgrad. Ett gott samarbete med vårdnadshavare är viktigt i förskolans uppdrag och tillsammans görs det bästa för barnen.

Snabblänkar

ABBUM – appen för kommunikation
E-tjänster förskola
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Blanketter

Förskolans avdelningar

Solhällan har tre avdelningar.

Igelkotten 1-3 år  tfn 044-775 66 43

Gladan     4-6 år  tfn 044-775 66 70

Svalan      4-6 år  tfn 044-775 66 51

Köket                   tfn 044-775 66 26

Under läsåret håller förskolan reducerad verksamhet Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Verksamhet

Alla barn och vuxna har rätt att bli accepterade som de är. Alla människor, stora som små, har rätt att
vara unika. Alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor. Alla som arbetar på Solhällans förskola ska aktivt och medvetet arbeta för att förskolan har en trygg miljö, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolutveckling och kvalitet

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Allmän förskola

Alla barn mellan 3 och 5 år erbjuds allmän förskola fr o m augusti det år de fyller tre år.

Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som bedrivs inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten och omfattar 15 timmar i veckan. Utläggningen av de 15 timmarna sker efter inlämnat schema och i samråd mellan vårdnadshavare och berörd rektor.

Efter vårterminens slut är platsen behovsprövad och därmed inte avgiftsbefriad. För de barn som redan är inskrivna i verksamheten kommer avgiften att reduceras med motsvarande timmar per år.

  • bedrivs på förskolorna och inte inom pedagogisk omsorg
  • man följer grundskolornas läsårstider och bedrivs inte på loven

Maxtaxa och retroaktiv avgiftskontroll

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst och antal placerade barn i verksamheten. Avgiftsmodellen utgår från regeringsbeslut om maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Kontakta oss

Sandra Lindstrand
Rektor
tfn 044-775 60 06
tfn vx 044-775 60 00
sandra.lindstrand@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
Administratör
tfn 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Carola Lindell
Administratör
tfn 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Besöksadress:
Solhällsvägen 20
289 90 Knislinge

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider: 06.30-18.30

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns förskollärare  eller förskolans rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Hittade du inte vad du sökte?