Solhällans förskola

Solhällans förskola. Foto.

Besöksadress:
Solhällsvägen
289 90 Knislinge
044-775 60 00
Postadress:
Solhällans förskola
Storgatan 4
289 41 Broby
Rektor:
Sandra Lindstrand
044-775 60 06
sandra.lindstrand@ostragoinge.se
Administratörerer:
Carola Lindell
044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se
Cickie Stiegson
44-775 60 87 cickie.stiegson@ostragoinge.se

 

Förskolan med det lekfulla lärandet i en lantlig miljö

Miljö

Solhällan ligger i Hjärsås, i en fantastisk miljö för barnen att  vistas i. Förskolan har stort utrymme både inne och ute som ger varierande möjligheter till utveckling och lärande. Vi har många smårum där barnen kan fördela sig och leka ostört i mindre grupper. På ”Loftet” som är tillgängligt för alla barn erbjuds ytterligare möjlighet till utveckling och lärande inom naturvetenskap, teknik och skapande. Solhällans gård är härlig med stora kuperade ytor. Vi har nära till skogen, där det ges möjlighet att upptäcka och lära.

Solhällan har tre avdelningar: Igelkotten, 1-2 år, Ekorren, 3-4 år och Svalan 5 år. Genom att personalen roterar avdelningsvis och följer de barn som flyttar till nästa avdelning är både barn och vårdnadshavare trygga och överflyttningarna blir smidiga och naturliga.

Barn som gungar utomhus på förskolan. Foto.

Delaktighet – inflytande

Hos oss har barnen inflytande över sin vardag och verksamheten. Vi ger barnen tid och möjlighet att uttrycka sig om hur de ser på saker, vi ger dem tillfällen att tala om hur de vill ha det och vi lyssnar på dem och bemöter dem i deras tankar. Barnen får ta ansvar utifrån deras ålder och vad de klarar av efter sin förmåga. Vi uppmanar och uppmuntrar barnen och stärker dem i deras ansvarstagande.

Vårt arbetssätt

Grunden för all lek, lärande och utveckling är trygghet. Vi arbetar därför aktivt för att ge barnen en trygg inne- och utemiljö. Leken ger vi det största utrymmet i verksamheten. I leken lär sig barnen att känna sig trygga och ha roligt tillsammans. Genom leken kan vi bemöta barnen och visa demokratiska förhållningssätt på barnens nivå. I de planerade aktiviteterna utgår vi från ett lekfullt lärande där vi lyfter fram läroplanens olika delar: matematik, språk, naturvetenskap och teknik.

Öppettider:

06.30-18.30

Avdelningar:

Ekorren 044-775 66 53
Gladan 044-775 66 70
Igelkotten 044-775 66 43
Svalan 044-775 66 51
Köket 044-775 66 26

 

 


Hittade du inte vad du sökte?