Elevhälsans psykologiska insats

Psykologernas uppgift i elevhälsan är att bistå med psykologisk kompetens i det pedagogiska arbetet för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för barn och elever.

  • Vi erbjuder konsultation och handledning till personal i pedagogisk verksamhet
  • Vi genomför psykologiska utredningar vid frågeställning kring skolform.
  • Vi erbjuder fortbildning och utvecklingsarbete i pedagogisk verksamhet.
  • Vi samverkar i team tillsammans med andra professioner.

 

Kontaktuppgifter psykologer

Sofia Eriksson
tel. 044 – 775 61 03

Gunilla Prado
tel. 044 – 775 63 75


Hittade du inte vad du sökte?