Psykologer

Psykologernas uppgift i elevhälsan är att bistå med psykologisk kompetens och psykologiska insatser som gör det möjligt för eleverna att nå uppsatta kunskaps- och hälsomål.

Detta gör vi bland annat genom:

  • Konsultation och handledning till personal och vårdnadshavare
  • Psykologutredningar
  • Insatser vid skolproblematik
  • Utbildningsinsatser gentemot den pedagogiska organisationen
  • Samverkan i team med andra yrkeskategorier

Inom förskolan arbetar psykologerna i första hand med rådgivning, handledning och stöd till personal.

 

Kontaktuppgifter psykologer

Kristina Österman
kristina.osterman@ostragoinge.se
044 – 775 61 13
 
Sofia Eriksson
sofia.eriksson@ostragoinge.se
044 – 775 61 03


Hittade du inte vad du sökte?