Elevhälsans psykologiska insats

Psykologernas uppgift i elevhälsan är att bistå med psykologisk kompetens i det pedagogiska arbetet för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för barn och elever.

Detta gör vi bland annat genom:

  • Konsultation och handledning till personal i förskola och skola.
  • Psykologiska utredningar vid frågeställning kring skolform.
  • Medverkan i fortbildning och utvecklingsarbete i pedagogiska verksamheter.
  • Samverkan i team med andra yrkeskategorier
  • Rådgivning till vårdnadshavare

Inom förskolan arbetar psykologerna i första hand med rådgivning, handledning och stöd till personal.

 

Kontaktuppgifter psykologer

Sofia Eriksson
tel. 044 – 775 61 03

Gunilla Prado
tel. 044 – 775 63 75


Hittade du inte vad du sökte?