Kviingeskolan

Kviingeskolan.

Besöksadress:
Kviingevägen 41
289 50 Hanaskog
Postadress:
Kviingeskolan
Box 66
289 03 Broby
Rektor:
Ann-Sofie Jönsson
044-775 67 80
ann-sofie.jonsson@ostragoinge.se
Administratör:
Carina Oscarsson
044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se
Administratör fritidshem:
Carola Lindell, 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se
Cickie Stiegson, 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Anmäla frånvaro. Knapp.
Kontakt med fritidshem:
Q-lan        044-775 63 99
Qlubben   044775 67 82

 

Kviingeskolan är en F-6 skola. Det är en liten skola med en stor härlig skolgård. Det är en liten skola med en
stor härlig skolgård. Det lilla formatet gör att lärarna vet vilka alla elever är och eleverna lär känna varandra
över åldrarna genom regelbundna gemensamma aktiviteter.

 

Grönt block med texten Mitt bästa jag har en fullpackad ryggsäck med hög måluppfyllelse, ödmjukhet och kompetens.

 

Skolans värdegrund är en del av vårt arbetssätt. Vårt arbetssätt genomsyras av att ”Vi lär oss att lära tillsammans”.

För att systematiskt följa upp skolans arbete är läsåret indelat i 5 st. perioder. Perioderna är ett verktyg för att bygga in ett ständigt pågående lärande. Varje period följs av ett antal stoppdagar. Under dessa dagar utvärderas skolans värdegrundsarbete och måluppfyllelse. Här ges eleverna möjlighet att vara med och utvärdera.

 

Kviingeskolans värdeord: TRYGGHET, DELAKTIGHET, ANSVAR, RÄTTVISA och STOLTHET

Om skolan ska lyckas med sitt värdegrundsarbete och att eleverna får med sig en fullpackad ryggsäck med hög måluppfyllelse, ödmjukhet och kompetens när de lämnar Kviingeskolan måste skola och hem ha ett bra samarbete. Vi måste hjälpas åt och respektera varandras förväntningar, för då får vi en bra verksamhet med hög kvalitet.

Kviingeskolan satsar extra på motorisk träning. Det innebär att skolans idrottslärare träffar elever enskilt för att stödja och träna dem i deras grundläggande motoriska färdigheter. Vi vet genom forskning att en förutsättning för att elever ska orka koncentrera sig är att de har kontroll över sin kropp.

Under skoldagen har alla klasser fysiska aktiviteter insprängt i schemat. Forskningen visar att hjärnan fungerar mer effektivt om man bryter koncentrationen med perioder av rörelse.

 

 

Fritidshem

På Kviingeskolan finns två fritidshemsavdelningar; Q-lan och Qlubben. Q-lan tar emot elever från F-klass till åk 2 och på Qlubben finns elever från åk 3. Fritidshemmets öppettider är 6.30-18.30. Vid behov kan dispens medges från 6.15. För kontaktuppgifter se under fliken Fritidshem nedan.

Här ansöker du om fritidshemsplats om ert barn behöver det.

Kontakt med skolsköterskan

Kontakt med skolrestaurangen


Hittade du inte vad du sökte?