Kviingeskolan

Besöksadress:
Kviingevägen 41
289 50 Hanaskog
tel. 044-775 65 00
Postadress:
Kviingeskolan
Storgatan 4
289 41 Broby
Rektor:
Ann-Sofie Jönsson
044-775 67 80
ann-sofie.jonsson@ostragoinge.se
Administratör:
Carina Oscarsson
044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se
Administratör fritidshem:
Carola Lindell, 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se
Cickie Stiegson, 044-775 60 87
Cickie.stiegson@ostragoinge.se

Kontakt med fritidshem:
Q-lan        044-775 63 99
Qlubben   044775 67 82

Kviingeskolan är en F-6 skola. Det är en liten skola med en stor härlig skolgård. Det lilla formatet gör att lärarna vet vilka alla elever är och eleverna lär känna varandra över åldrarna genom regelbundna gemensamma aktiviteter. Catharina som är rektor är även rektor på Västerskolan i Knislinge.

Läs om skolans pedagogiska vision Kviingeskolan pedagogisk plattform

Information till elever

Du som är elev på skolan får möta lärare som är intresserade av att du ska klara dig så bra som möjligt i skolan. Du får också möta elever i olika åldrar i undervisningen, och på rasterna finns det mycket att göra. Det finns också en vuxen ute på rasterna som du kan vända dig till om du vill.

Information till föräldrar

För att du som förälder ska kunna följa vad ditt barn gör i skolan sänder lärarna hem information om vad de arbetar med för att eleven ska utvecklas på bästa sätt. Det gör också att du som förälder lättare kan hjälpa ditt barn genom att ställa frågor om vad de gjort och vad ditt barn har lärt sig. Vi vill gärna ha ett gott samarbete med er föräldrar och vi har ett föräldraråd på skolan där en del frågor tas upp från skolans sida och där representanterna kan ta upp frågor från er föräldrar.

Fritidshem

På Kviingeskolan finns två fritidshemsavdelningar; Q-lan och Qlubben. Q-lan tar emot elever från F-klass till åk 2 och på Qlubben finns elever från åk 3. Fritidshemmets öppettider är 6.30-18.30. Vid behov kan dispens medges från 6.15. För kontaktuppgifter se under fliken Fritidshem nedan. Behöver ert barn fritidshemsplats ansöker du om detta här. För kontakt med skolsköterskan, klicka här. För kontakt med skolrestaurangen, klicka här.


 

Kviingeskolan

Kviingeskolan

 

 

Anmäl här

Frånvaroanmälan skall göras varje dag eleven är frånvarande för att rapportering i Dexter skall bli korrekt. Den frånvaro som inte inrapporterats korrekt räknas som ogiltig. Ogiltig frånvaro noteras i terminsbetyg.

 

På Kviingeskolan finns två fritidshemsavdelningar; Q-lan och Qlubben. Q-lan tar emot elever från F-klass till åk 2 och på Qlubben finns elever från åk 3. Fritidshemmets öppettider är 6.30-18.30. Vid behov kan dispens medges från 6.15. För kontaktuppgifter se nedan.

Behöver ert barn fritidshemsplats ansöker du om detta här.

 

Avdelningar

Q-lan            044-775 63 99
Qlubben       044-775 67 82

 


Hittade du inte vad du sökte?