Kviingeskolan

Exteriör bild på Kviingeskolan.

Välkommen till Kviingeskolan

Kviingeskolan är en F-6 skola. Det är en liten skola med en stor härlig skolgård. Det är en liten skola med en stor härlig skolgård. Det lilla formatet gör att lärarna vet vilka alla elever är och eleverna lär känna varandra över åldrarna genom regelbundna gemensamma aktiviteter. Skolans värdegrund är en del av vårt arbetssätt. Vårt arbetssätt genomsyras av att ”Vi lär oss att lära tillsammans”.

 

Anmäla frånvaro

Här kan du läsa mer om hur du anmäler frånvaro.

Kontakt

Besöksadress: Kviingevägen 41, 289 50 Hanaskog
Postadress: Kviingeskolan, Box 66, 289 03 Broby

Rektor:
Ann-Sofie Jönsson
044-775 67 80
ann-sofie.jonsson@ostragoinge.se

Administratör:
Carina Oscarsson
044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se

Administratör fritidshem:
Carola Lindell, 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Cickie Stiegson, 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Fritidshem

På Kviingeskolan finns två fritidshemsavdelningar; Q-lan och Qlubben. Q-lan tar emot elever från F-klass till åk 2 och på Qlubben finns elever från åk 3. Fritidshemmets öppettider är 6.30-18.30. Vid behov kan dispens medges från 6.15. För kontaktuppgifter se under fliken Fritidshem nedan.

Kontakt med fritidshem:
Q-lan        044-775 63 99
Qlubben   044-775 67 82

Här ansöker du om fritidshemsplats om ert barn behöver det.

Kontakt med skolsköterskan
Kontakt med skolrestaurangen

Mer om Kviingeskolan

För att systematiskt följa upp skolans arbete är läsåret indelat i fem perioder. Perioderna är ett verktyg för att bygga in ett ständigt pågående lärande. Varje period följs av ett antal stoppdagar. Under dessa dagar utvärderas skolans värdegrundsarbete och måluppfyllelse. Här ges eleverna möjlighet att vara med och utvärdera.

Kviingeskolans värdeord: TRYGGHET, DELAKTIGHET, ANSVAR, RÄTTVISA och STOLTHET

Om skolan ska lyckas med sitt värdegrundsarbete och att eleverna får med sig en fullpackad ryggsäck med hög måluppfyllelse, ödmjukhet och kompetens när de lämnar Kviingeskolan måste skola och hem ha ett bra samarbete. Vi måste hjälpas åt och respektera varandras förväntningar, för då får vi en bra verksamhet med hög kvalitet.

Kviingeskolan satsar extra på motorisk träning. Det innebär att skolans idrottslärare träffar elever enskilt för att stödja och träna dem i deras grundläggande motoriska färdigheter. Vi vet genom forskning att en förutsättning för att elever ska orka koncentrera sig är att de har kontroll över sin kropp.

Under skoldagen har alla klasser fysiska aktiviteter insprängt i schemat. Forskningen visar att hjärnan fungerar mer effektivt om man bryter koncentrationen med perioder av rörelse.


Exteriör bild på Kviingeskolan.


Hittade du inte vad du sökte?