Trollbäckens förskola

Välkommen till Trollbäckens förskola

Trollbäckens förskola i Glimåkra ligger mitt i byn med plats för ca 96 barn. Förskolans utemiljö  och med  närhet till natur och skog inbjuder till en mängd aktiviteter som tillgodoser många viktiga behov.

Med utgångspunkt från läroplanen arbetar förskolan med att ständigt utveckla lärmiljöer för att främja lek, lärande och kommunikation. Barnens lust och nyfikenhet tas tillvara i undervisningen och pedagogerna är medupptäckare i barnens utforskning.

Förskolan arbetar med fokus på barnens språkutveckling, där TAKK och bildstöd finns tillgängliga i undervisningen. Språket är viktigt för fortsatt lärande. I förskolans bibliotek får barnen möta böcker på olika språk och här finns andra undervisningsformer tillgängliga.

Trollbäckens förskola strävar efter att barnen skall känna sig trygga och bli självständiga genom uppmuntran och positiv återkoppling. Ett bra samarbete med vårdnadshavare är viktigt i förskolans uppdrag och tillsammans görs det bästa för barnen.

Snabblänkar

ABBUM – appen för kommunikation
E-tjänster förskola
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Blanketter

Förskolans avdelningar

Trollbäckens förskola har fem avdelningar.

Månen        1-3 år  tfn 044-775 63 44

Solen          1-3 år  tfn 044-775 63 43

Molnet        4-6 år  tfn 044-775 63 46

Regnbågen 4-6 år  tfn 044-775 63 47

Stjärnan      4-6 år  tfn 044-775 63 45

Köket                      tfn 044-775 63 42

Verksamhet

På Trollbäckens förskola ska alla känna sig trygga och bli respekterade för det de är. Alla på förskolan ska känna trygghet och glädje. Vårdnadshavarna ska känna tillit och förtroende, när de lämnar barnen på förskolan, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolutveckling och kvalitet

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Allmän förskola

Alla barn mellan 3 och 5 år erbjuds allmän förskola fr o m augusti det år de fyller tre år.

Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som bedrivs inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten och omfattar 15 timmar i veckan. Utläggningen av de 15 timmarna sker efter inlämnat schema och i samråd mellan vårdnadshavare och berörd rektor.

Efter vårterminens slut är platsen behovsprövad och därmed inte avgiftsbefriad. För de barn som redan är inskrivna i verksamheten kommer avgiften att reduceras med motsvarande timmar per år.

  • bedrivs på förskolorna och inte inom pedagogisk omsorg
  • man följer grundskolornas läsårstider och bedrivs inte på loven

Maxtaxa och retroaktiv avgiftskontroll

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst och antal placerade barn i verksamheten. Avgiftsmodellen utgår från regeringsbeslut om maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Kontakta oss

Jerry Tedevall
Rektor
tfn 044-775 61 65
tfn vx 044-775 60 00
jerry.tedevall@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
Administratör
tfn 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Carola Lindell
Administratör
tfn 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Besöksadress:
Prostvägen 2
289 46 Glimåkra

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider: 06.30-18.30

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns förskollärare  eller förskolan rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Hittade du inte vad du sökte?