Trollbäckens förskola

Exteriör bild på Trollbäckens förskola.

Besöksadress:
Prostgatan
289 46 Glimåkra
044-775 60 00
Postadress:
Trollbäckens förskola
Box 66
289 03 Broby
Rektor:
Jerry Tedevall
044-775 61 65
jerry.tedevall@ostragoinge.se
Administratörer:
Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se
Carola Lindell
044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

 

Med leken i fokus

Förskola – miljö

Skylt där det står Lämna företräde för lek.Vår förskola har två avdelningar för de yngre barnen och tre avdelningar för de lite äldre barnen. Förskolan ligger mitt i byn, men ändå med närhet till natur och skog, samt gångavstånd till kommunal lekplats, ankdamm och bibliotek. Utemiljön inbjuder till en mängd aktiviteter som tillgodoser många viktiga behov.

Delaktighet – inflytande

Förskolan arbetar med barns utveckling och lärande, där barnets individuella behov ligger som grund. Vi är öppna för barnens och föräldrarnas synpunkter och önskemål kring verksamheten och menar att den dagliga kontakten med er föräldrar är viktig.

Arbetssätt – inriktning

Varje barn har rätt till lek! (FN:s Barnkonvention) • Leken ÄR viktig för barns utveckling och lärande! (Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10) • Det är i leken barn gör världen mer begriplig! Leken är grunden till allt lärande, det är därför viktigt att barnen får så mycket lektid som möjligt. Vi arbetar för att höja statusen på leken; hela tiden komma ihåg att leken är och skall vara en stor del av ett barns liv. Det är i leken barn gör världen mer begriplig, använder sin fantasi och kreativitet samt utvecklar sin sociala kompetens. Vi sätter leken i fokus genom att uppmuntra, inbjuda och inspirera till lek. Vi skapar miljöer och rum för olika slags lekar och vi pedagoger finns till hands som stöd och hjälp i barnens lek. I leken utvecklar vi också språket, lär oss samförstånd och turtagande, att kompromissa och känna empati.

Förskolebarn som leker inomhus.

Öppettider

06.30-18.30

Avdelningar

Molnet 044-775 63 46
Månen 044-775 63 44
Regnbågen 044-775 63 47
Solen 044-775 63 43
Stjärnan 044-775 63 45
Köket 044-775 63 42


Hittade du inte vad du sökte?