Allmän information

Foto Mikael Latorre

Foto Mikael Latorre

Musikskolan har sin bas i Kulturhuset, Broby, men bedriver även undervisning på alla kommunens grundskolor. Verksamheten bedrivs främst under elevernas fritid men skolbarn t.o.m. åk 6 kan vanligen erbjudas undervisning under den ordinarie skoldagen om så önskas. Vi har korta eller inga väntetider!

Musikskolan har ingen formell övre eller yngre åldersgräns men barn- och ungdom ges förtur före vuxna. Musikskolan satsar mycket på grupp– och ensembleverksamheten. Allt från traditionella orkestrar till rockband och ungdomskör. Årligen genomförs stora temaprojekt. Bilden till vänster är från ett projekt med musik av ABBA, 2012. Andra projektteman har t.ex. varit Queen, ELO, Sting, Dawid Bowie, Svensk Schlager och Beatles.

Musikskolan genomför även många projekt inom grundskolans verksamhet. Främst mindre musikalprojekt, stråk– och blåsklasser samt kortare sammarbeten mot hela grundskolor som ”hela skolan sjunger”.

Musikskolan genomför ca. 80 konserter/shower per år och är en central kulturproducent i Östra Göinge kommun. Verksamheten är avgiftsbelagd (se avgiftsregler nedan) men finansierar till största delen av kommunala skattemedel.

Foto Mikael Latorre

Foto Mikael Latorre

 

Ämnen/instrument i musikskolan

Fiol*        Altfiol**        Cello**         Trombon**        Trumpet*        Baryton**      Valthorn**       Bastuba**(åk4)      Piano***           Gitarr*      Saxofon*      Klarinett**     Tvärflöjt*       Sång(åk6)Blockflöjt    Slagverk (trummor)    Elgitarr(åk 6)   Elbas(åk 4)

Instrument markerade med asterisk (*) kan hyras genom musikskolan (se terminsavgifter nedan). Instrument markerade med (**) hyrs dessutom helt kostnadsfritt första terminen (musikskolans stödförening ÖGUM betalar hyran för första terminen). Instrument markerade med (***) kan hyras under en begränsad tid.

Ensembler/grupper i musikskolan

Musikskolan Kammarorkestern ht13

Musikskolans Kammarorkester ht13

Barnkörer i Broby, Knislinge Väster, Glimåkra, Sibbhult (Mölleskolan och Färe) samt Kviinge

Ungdomskör (åk 6)     Vuxenkör

Kammarorkester     Stråkgrupper

Blåsorkestrar        Combo

Gitarrsamspel i Broby och Knislinge Västerskolan

Musikteori

 

Terminsavgifter i musikskolan (faktureras terminsvis):

Terminsavgift för elever i grundskolan: 650 kr.

Första terminen ges rabatterad avgift för elever i grundskolan: 480 kr.

Foto Mikael Latorre

Foto Mikael Latorre

Terminsavgift för elever i gymnasieskolan: 650 kr. Ingen rabatt ges första terminen.

Terminsavgift för vuxna: 1000 kr. Ingen rabatt ges första terminen.

Syskonrabatt för ämnes– och gruppverksamhet ges till andra syskonet med 25% och till följande syskon med 50% av gällande avgift, då flera barn i samma familj deltar i verksamheten. Ingen syskonrabatt för instrumenthyror.

Avgift för elev som deltar i två ämnen (instrument): 160 % av gällande avgift för ett ämne.

Instrumenthyra 300 kr. Ovan är instrument som kan hyras genom musikskolan markerade med en asterisk (*). För instrumenten trombon, baryton, valthorn, klarinett, cello och altfiol är hyreskostnaden 0 kr den första terminen. Därefter 300 kr/termin. Musikskolans stödförening ÖGUM “sponsrar” hyran för den första terminen.

Medverkan i kör och ensemble är avgiftsfri för elev i ämnesundervisning. Terminsavgift för kör– och ensemblemedverkan för elev/vuxen som ej deltar i ämnesundervisning: 200 kr.

Musikteori (gruppundervisning): 300 kr oberoende om elev deltar i ämnesverksamhet eller ej.

Terminsavgifter vid avanmälan under pågående termin

Om avanmälan sker senare än sex hela veckor från terminsstarten ska hela terminsavgiften betalas. Ingen avgift debiteras om avanmälan sker inom de sex första veckorna efter terminsstarten.
Instrument hyrda genom musikskolan betraktas som uthyrda tills dess att de återlämnats till musikskolan. Om hyrt instrument återlämnas senare än sex hela veckor från terminsstarten ska hela terminshyran betalas. Ingen hyra debiteras om återlämning sker inom de sex första veckorna efter terminsstarten.

Ibland kan det finnas skäl som motiverar en reducering av avgiften. Kontakta i så fall musikskolan omgående.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?