Allmän information om musikskolan

Brassinstrument vid show med musik av ABBA

Foto Mikael Latorre

Musikskolan har sin bas i Kulturhuset, Broby, men bedriver även undervisning på kommunens grundskolor. Verksamheten bedrivs främst under elevernas fritid. Fr.o.m. läsåret 2020/2021 försvinner möjligheten att få ledigt från ordinarie skolundervisning och spela under ”skoltid”. Många kommer även fortsättningsvis att kunna spela under skolbarnomsorg (fritids), på raster och efter skolan på hemorten. Färe Motessoriskola har gjort en schemateknisk lösning som möjliggör undervisning på skolan under vissa förmiddagar. (Färe saknar eget fritids). Se info om var undervisning i resp. ämne/instrument erbjuds fr.o.m. höstterminen 2020.

Musikskolan huvuduppdrag är att erbjuda barn- och ungdom bra och tillgänglig musikundervisning. Vuxna kan endast undantagsvis erbjudas plats. F.n. är dessutom helt stopp för antagning av vuxna till sång, gitarr och piano. Musikskolan satsar mycket på grupp– och ensembleverksamheten. Allt från traditionella orkestrar till rockband och körer. Temaprojekt genomförs återkommande. Ofta i samarbete med Osby. Bilden intill är från ett ABBA-projekt 2012. Andra projektteman har t.ex. varit Queen, ELO, Sting, Dawid Bowie, Svensk Schlager och Beatles. Musikskolan genomför även många projekt inom grundskolans verksamhet. Stråk– och blåsklasser samt kortare temaprojekt. Väntetiden till att få börja kan variera men är oftast mycket kort.

Musikskolan genomför ca. 80 konserter/shower per år och är en central kulturproducent i Östra Göinge kommun. Verksamheten är avgiftsbelagd (se avgiftsregler nedan) men finansierar till största delen av kommunala skattemedel.

 

Ämnen/instrument i musikskolan

Sång(åk 4)
Blockflöjt
Slagverk (trummor)
Elgitarr(åk 4)
Elbas(åk 4)
Fiol*
Gitarr*
Saxofon*
Trumpet*
Tvärflöjt*
Altfiol**
Cello**
Klarinett**
Trombon**
Baryton**
Valthorn**
Bastuba**(åk 4)
Piano***
Instrument

Foto Sverker Eriksson

Instrument markerade med asterisk (*) kan hyras genom musikskolan (se terminsavgifter nedan). Instrument markerade med (**) hyrs dessutom helt kostnadsfritt första terminen (musikskolans stödförening ÖGUM betalar hyran för första terminen). Instrument markerade med (***) kan hyras under en begränsad tid så länge instrument finns tillgängliga (digitalpianon finns endast i begränsad omfattning).

Fr.o.m. läsåret 20/21 kommer vissa ämnen/instrument  inte att kunna erbjudas på alla skolor och byar. Möjligheten att spela i Broby eftermiddag och tidig kväll erbjuds alltid. Här erbjuds undervisning.

Fioler vid show med musik av ABBA

Foto Mikael Latorre

Ensembler/grupper i musikskolan

  • Barnsånggrupper i Broby, Knislinge Väster och Snapphaneskolan, Glimåkra samt Sibbhult (Mölleskolan)
  • Ungdomskör (åk 6, uppehåll 20/21)
  • Vuxenkör (uppehåll 20/21)
  • Kammarorkester (uppehåll 20/21)
  • Stråkgrupper
  • Blåsorkestrar
  • Gitarrsamspel
  • Musikteori (grupper startas utifrån efterfrågan)

 

Terminsavgifter i musikskolan (faktureras terminsvis):

Terminsavgift för elever i grundskolan: 650 kr.

Första terminen ges rabatterad avgift för elever i grundskolan: 480 kr.

Terminsavgift för elever i gymnasieskolan: 650 kr. Ingen rabatt ges första terminen.

Terminsavgift för vuxna: 1000 kr. Ingen rabatt ges första terminen.

Syskonrabatt för ämnes– och gruppverksamhet ges till andra syskonet med 25% och till följande syskon med 50% av gällande avgift, då flera barn i samma familj deltar i verksamheten. Ingen syskonrabatt för instrumenthyror.

Avgift för elev som deltar i två ämnen (instrument): 160 % av gällande avgift för ett ämne.

Instrumenthyra 300 kr. Ovan är instrument som kan hyras genom musikskolan markerade med en asterisk (*). För instrumenten trombon, baryton, valthorn, klarinett, cello och altfiol är hyreskostnaden 0 kr den första terminen. Därefter 300 kr/termin. Musikskolans stödförening ÖGUM “sponsrar” hyran för den första terminen.

Medverkan i kör och ensemble är avgiftsfri för elev i ämnesundervisning. Terminsavgift för kör– och ensemblemedverkan för elev/vuxen som ej deltar i ämnesundervisning: 200 kr.

Musikteori (gruppundervisning): 300 kr oberoende om elev deltar i ämnesverksamhet eller ej.

Terminsavgifter vid avanmälan under pågående termin

Om avanmälan sker senare än sex hela veckor från terminsstarten ska hela terminsavgiften betalas. Ingen avgift debiteras om avanmälan sker inom de sex första veckorna efter terminsstarten.
Instrument hyrda genom musikskolan betraktas som uthyrda tills dess att de återlämnats till musikskolan. Om hyrt instrument återlämnas senare än sex hela veckor från terminsstarten ska hela terminshyran betalas. Ingen hyra debiteras om återlämning sker inom de sex första veckorna efter terminsstarten.

Ibland kan det finnas skäl som motiverar en reducering av avgiften. Kontakta i så fall musikskolan omgående.


Hittade du inte vad du sökte?