Allmän information om musikskolan

Brassinstrument vid show med musik av ABBA

Foto Mikael Latorre

Musikskolan har sin bas i Kulturhuset, Broby, men den mesta undervisningen bedrivs runt om på kommunens grundskolor. Efter att grundskolan slutat* (se kommentar längst ner på sidan) eller i enstaka fall under lunchrasten. De yngre spelar ofta under tid de går på ”fritids”. Se info om var undervisning i resp. ämne/instrument erbjuds. Musiklektionerna är enskilt eller i mindre grupp. Om enskilda lektioner, oftast 20 minuter/vecka.

Verksamheten är avgiftsbelagd men finansierar till största delen av kommunala skattemedel. Se avgifter längre ner på denna sida.

Musikskolan huvuduppdrag är att erbjuda barn- och ungdom bra och tillgänglig musikundervisning. Det finns ingen formell övre åldersgräns för deltagande i ämnesverksamhet men f.n. är det helt stopp för antagning av vuxna p.g.a. besparingar inför 2024.

Musikskolan har en stor ensembleverksamhet med sånggrupper, orkestrar och rockband. Större temaprojekt genomförs återkommande. 2021 – 2022 genomförs ett större projekt på temat FN Barnkonvention. Musikskolan samarbetar också med grundskola. Stråk– och blåsklasser samt kortare temaprojekt under ordinarie skoltid. Dessa projekt når ut till alla barn i berörda årskurser och klasser.

Musikskolan ordinarie undervisning följer grundskolans terminstider (inkl. lov och studiedagar) med enstaka undantag. Musikskolan arrangerar ibland samspelsdagar då det är studiedag och eleverna är lediga.

Väntetiden till att få börja spela/sjunga varierar kraftigt men är oftast kort.

Musikskolan genomför ca. 80 konserter/shower per år och är en central kulturproducent i Östra Göinge kommun.

Ämnen/instrument i musikskolan

Sång(åk 4)
Blockflöjt
Slagverk (trummor)
Elgitarr(åk 4)
Elbas(åk 4)
Fiol*
Gitarr*
Saxofon*
Trumpet*
Tvärflöjt*
Altfiol**
Cello**
Klarinett**
Trombon**
Baryton**
Valthorn**
Bastuba**(åk 4)
Piano***
Instrument

Foto Sverker Eriksson

Instrument markerade med asterisk (*) kan hyras genom musikskolan (se terminsavgifter nedan). Instrument markerade med (**) hyrs dessutom helt kostnadsfritt första terminen (musikskolans stödförening ÖGUM betalar hyran för första terminen). Instrument markerade med (***) kan hyras under en begränsad tid så länge instrument finns tillgängliga (digitalpianon finns endast i begränsad omfattning).

Fr.o.m. läsåret 20/21 kommer vissa ämnen/instrument  inte att kunna erbjudas på alla skolor och byar. Möjligheten att spela i Broby eftermiddag och tidig kväll erbjuds alltid. Här erbjuds undervisning.

Fioler vid show med musik av ABBA

Foto Mikael Latorre

Ensembler/grupper i musikskolan

  • Barnsånggrupper i Broby, Knislinge Väster, Glimåkra samt Sibbhult (Mölleskolan)
  • Vuxenkör (överförs till studieförbund hösten 2024)
  • Kammarorkester
  • Stråkgrupper
  • Blåsorkestrar
  • Gitarrsamspel
  • Musikteori (grupper startas utifrån efterfrågan)

 

Terminsavgifter i musikskolan (faktureras terminsvis):

Terminsavgift för elever i grundskolan: 650 kr. Första terminen ges rabatterad avgift för elever i grundskolan: 480 kr.

Terminsavgift för elever i gymnasieskolan: 650 kr. Ingen rabatt ges första terminen.

Terminsavgift för vuxna: 1000 kr. Ingen rabatt ges första terminen.

Syskonrabatt för ämnes– och gruppverksamhet ges till andra syskonet med 25% och till följande syskon med 50% av gällande avgift, då flera barn i samma familj deltar i verksamheten. Ingen syskonrabatt för instrumenthyror.

Avgift för elev som deltar i två ämnen (instrument): 160 % av gällande avgift för ett ämne.

Instrumenthyra 300 kr. Ovan är instrument som kan hyras genom musikskolan markerade med en asterisk (*). För instrumenten trombon, baryton, valthorn, klarinett, cello och altfiol är hyreskostnaden 0 kr den första terminen. Därefter 300 kr/termin. Musikskolans stödförening ÖGUM “sponsrar” hyran för den första terminen.

Medverkan i kör och ensemble är avgiftsfri för elev i ämnesundervisning. Terminsavgift för kör– och ensemblemedverkan för elev/vuxen som ej deltar i ämnesundervisning: 200 kr.

Musikteori (gruppundervisning): 300 kr oberoende om elev deltar i ämnesverksamhet eller ej.

Terminsavgifter vid avanmälan under pågående termin

Om avanmälan sker senare än sex hela veckor från terminsstarten ska hela terminsavgiften betalas. Ingen avgift debiteras om avanmälan sker inom de sex första veckorna efter terminsstarten.
Instrument hyrda genom musikskolan betraktas som uthyrda tills dess att de återlämnats till musikskolan. Om hyrt instrument återlämnas senare än sex hela veckor från terminsstarten ska hela terminshyran betalas. Ingen hyra debiteras om återlämning sker inom de sex första veckorna efter terminsstarten.

Ibland kan det finnas skäl som motiverar en reducering av avgiften. Kontakta i så fall musikskolan omgående.

*Kommentar ang. möjligheten att få ledigt från ordinarie skolundervisning för att spela. Under några år har detta inte varit möjligt p.g.a. tolkning av skollagen. Efter dom i en tvist mellan Habo kommun och Skolverket/Skolinspektionen, har tolkningen av skollagen återigen ändrats. Ledighet för att spela ett instrument jämställs med all annan ledighet. Det är därför formellt möjligt att söka ledigt från resp. rektor för deltagande i musikundervisning. Rektor beslutar.


Hittade du inte vad du sökte?