Kölängd

Periodvis kan det uppstå väntetider till vissa ämnen/instrument.

Uppgifter från 2023-01-04: Ca. 15 personer/elever i kö. De flesta av dessa 15 kommer att erbjudas plats under januari 2023. Enstaka blir kvar i kö och då främst p.g.a. att musikskolan inte i dagsläget kan erbjuda önskade tider. T.ex. elever som inte är på fritids och endast kan spela direkt i anslutning till ordinarie skoltid.

Musikskolan har intagningsstopp för vuxna till sång, piano och gitarr. Detta i syfte att prioritera barn och ungdom. Formellt finns ingen övre åldersgräns men huvuduppdraget är att erbjuda barn och ungdom musikundervisning.

Önskemål om undervisning på viss skola leder ibland till väntetider vid antagning under pågående läsår. Kompletterande antagningar sker kontinuerligt under hela läsåret. Vuxna erbjuds endast plats när överblivna platser finns och med vissa undantag enl. ovan. Vuxna erbjuds inte platser ”tillsvidare” utan under begränsad tid.

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


Hittade du inte vad du sökte?