Kölängd

Foto Mikael Latorre

Foto Mikael Latorre

Periodvis är det väntetid till vissa ämnen/instrument*.

För närvarande, 18 april, endast enstaka elever i äldre kö*. Beroende på önskat ämne och önskemål om undervisning på viss skola, uppstår kortare väntetider vid anmälan under pågående läsår. Kontakta musikskolan för mer information.

58 nyanmälningar inför ht 2018 har än så länge inkommit. Nyanmälningar fram t.o.m. 27 april betraktas som samtidigt inkomna. Preliminär antagning sker i mitten av juni 2018 då besked skickas per post till alla nyanmälda. Kompletterande antagning sker i samband med terminsstarten i höst.

*Vuxna som önskar ämnet sång: Musikskolan har ingen övre åldersgräns för deltagande. Verksamhetens huvudsyfte är dock att erbjuda barn– och ungdomar möjligheten att spela och sjunga. Normalt deltar endast enstaka vuxna i musikskolans ämnesverksamhet. Undantaget är sång där musikskolan har något fler vuxenelever. I syfte att prioritera barn- och ungdomar, sker f.n. ingen nyintagning av vuxna till ämnet sång.

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?