Kölängd

Foto på solist och kör i 70-talskläder vid projektkonsert med musik av ABBA

Foto Mikael Latorre

Periodvis kan det uppstå väntetider till vissa ämnen/instrument.

Uppgifter från 2021-05-25: Endast enstaka elever i kö.

Musikskolan har intagningsstopp för vuxna till sång, piano och gitarr. Detta i syfte att prioritera barn och ungdom. Formellt finns ingen övre åldersgräns men huvuduppdraget är att erbjuda barn och ungdom musikundervisning.

Önskemål om undervisning på viss skola leder ofta till väntetider vid antagning under pågående läsår. Kompletterande antagningar sker kontinuerligt under hela läsåret. Vuxna erbjuds endast plats när överblivna platser finns och med vissa undantag enl. ovan. Vuxna erbjuds inte platser ”tillsvidare” utan under begränsad tid.

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


Hittade du inte vad du sökte?