Kölängd

Foto på solist och kör i 70-talskläder vid projektkonsert med musik av ABBA

Foto Mikael Latorre

Periodvis är det väntetid till vissa ämnen/instrument*.

Uppgifter från 2020-08-02: Endast enstaka ungdomar som anmälts under sommaren i kö. Alla dessa erbjuds plats i samband med terminsstarten.

Önskemål om undervisning på viss skola leder ofta till väntetider vid antagning under pågående läsår. Kompletterande antagningar sker kontinuerligt under hela läsåret. Uppgifter ovan rör barn- och ungdom. Även enstaka vuxna finns i kö till piano och gitarr. För vuxna blir väntetiden ofta lång. Vuxna erbjuds endast plats när överblivna platser finns. Vuxna erbjuds inte platser ”tillsvidare” utan under begränsad tid.

Igen intagning av vuxna till ämnet sång: Musikskolan har ingen övre åldersgräns för deltagande. Verksamhetens huvudsyfte är dock att erbjuda barn– och ungdomar möjligheten att spela och sjunga. Normalt deltar endast enstaka vuxna i musikskolans ämnesverksamhet. Undantaget är sång där musikskolan har något fler vuxenelever. I syfte att prioritera barn- och ungdomar, sker därför ingen nyintagning av vuxna till ämnet sång. Musikskolan har däremot en vuxenkör, Illecebra, som träffas på måndagskvällarna. Till denna kör är både vuxna och äldre ungdomar hjärtligt välkomna!

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?