Kölängd

Periodvis kan det uppstå väntetider till vissa ämnen/instrument.

Uppgifter från 2024-02-22: Musikskolan har f. n. kö till piano (4 elever) och fiol (3 elever). Därutöver enstaka i kö till gitarr, slagverk (trummor) och klarinett. Se nedan ang. sånggrupper.

Oftast beror väntetiderna på att de tillgängliga tiderna under ”fritidstid” på resp. skola tar slut. Har man möjlighet att komma till Broby och spela på lite senare, kan ofta väntetiden kortas.

Alla kommer att erbjudas plats så snabbt som möjligt, bortsett från de som anmälts till sånggrupp på Snapphaneskolan, Prästavångsskolan och Kviingeskolan. Musikskolan har haft som ambition att bygga upp sånggrupper på alla kommunens låg– och mellanstadieskolor. Detta klarar musikskolan inte längre p. g. a. förlorad lärartjänst. Snapphaneskolan, Kviingeskolan och Prästavångsskolan kommer att sakna sånggrupper fr.o.m. vårterminen 2024.

Under pågående läsår påverkas väntetiderna av var i kommunen undervisning önskas. Uppstår en schemalucka i Glimåkra, hjälper det sällan en elev som önskar pianoplats på Västerskolan i Knislinge. Har man möjlighet att ta sig till andra orter inom kommunen och spela under sen eftermiddag, kan detta ofta förkorta väntetiden.

Musikskolan har intagningsstopp för vuxna. Detta i syfte att prioritera barn och ungdom. Formellt finns ingen övre åldersgräns men huvuduppdraget är att erbjuda barn och ungdom musikundervisning. Vuxna musikanter är dock hjärtligt välkomna till ensembleverksamhet som kammarorkester (stråk) och blåsensemble.

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


Hittade du inte vad du sökte?