Kölängd

Foto Mikael Latorre

Foto Mikael Latorre

Periodvis är det väntetid till vissa ämnen/instrument*.

För närvarande, 17 oktober, endast enstaka elever i kö (1 gitarr, 2 piano och 1 sång). Musikskolan kan klara av ytterligare nyanmälningar. Beroende på önskat ämne och önskemål om undervisning på viss skola, uppstår kortare väntetider vid anmälan under pågående läsår. Kontakta musikskolan för mer information.

*Vuxna som önskar ämnet sång: Musikskolan har ingen övre åldersgräns för deltagande. Verksamhetens huvudsyfte är dock att erbjuda barn– och ungdomar möjligheten att spela och sjunga. Normalt deltar endast enstaka vuxna i musikskolans ämnesverksamhet. Undantaget är sång där musikskolan har något fler vuxenelever. I syfte att prioritera barn- och ungdomar, sker f.n. ingen nyintagning av vuxna till ämnet sång.

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?