Kölängd

Foto Mikael Latorre

Foto Mikael Latorre

Periodvis är det väntetid till vissa ämnen/instrument*.

För närvarande, 15 juni, inga elever i kö*. Alla 77 nyanmälda våren 2018 har erbjudits plats i musikskolan fr.o.m. höstterminen. Nyanmälningar under sommaren hanteras vid terminsstarten i slutet av augusti.

Beroende på önskat ämne och önskemål om undervisning på viss skola, uppstår ibland väntetider vid anmälan under pågående läsår.

*Vuxna som önskar ämnet sång: Musikskolan har ingen övre åldersgräns för deltagande. Verksamhetens huvudsyfte är dock att erbjuda barn– och ungdomar möjligheten att spela och sjunga. Normalt deltar endast enstaka vuxna i musikskolans ämnesverksamhet. Undantaget är sång där musikskolan har något fler vuxenelever. I syfte att prioritera barn- och ungdomar, sker ingen nyintagning av vuxna till ämnet sång.

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?