Kölängd

Foto Mikael Latorre

Foto Mikael Latorre

Periodvis är det väntetid till vissa ämnen/instrument*.

För närvarande, 5 februari 2019, drygt 10 elever i kö. Köande till fiol, piano och elbas kommer att erbjudas plats i närtid. Köande till gitarr i Hanaskog kan få vänta lite längre. Vi har f.n. svårt att erbjuda ytterligare tider i just Hanaskog.

Beroende på önskat ämne och önskemål om undervisning på viss skola, uppstår ibland väntetider vid anmälan under pågående läsår.

Vuxna som önskar ämnet sång: Musikskolan har ingen övre åldersgräns för deltagande. Verksamhetens huvudsyfte är dock att erbjuda barn– och ungdomar möjligheten att spela och sjunga. Normalt deltar endast enstaka vuxna i musikskolans ämnesverksamhet. Undantaget är sång där musikskolan har något fler vuxenelever. I syfte att prioritera barn- och ungdomar, sker ingen nyintagning av vuxna till ämnet sång.

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?