Kölängd

Foto Mikael Latorre

Foto Mikael Latorre

Periodvis är det väntetid till vissa ämnen/instrument*.

För närvarande, 20 augusti 2019, främst vuxna i kö till piano. Dessa erbjuds endast plats då vakanser finns. Barn och ungdomar prioriteras undantagslöst. Finns även några sent anmälda barn/ungdomar i kö till gitarr, piano och trumpet. Kompletterande antagning sker kontinuerligt under terminsstarten och vidare under hela läsåret.

Beroende på önskat ämne och önskemål om undervisning på viss skola, uppstår ibland väntetider vid anmälan under pågående läsår.

Vuxna som önskar ämnet sång: Musikskolan har ingen övre åldersgräns för deltagande. Verksamhetens huvudsyfte är dock att erbjuda barn– och ungdomar möjligheten att spela och sjunga. Normalt deltar endast enstaka vuxna i musikskolans ämnesverksamhet. Undantaget är sång där musikskolan har något fler vuxenelever. I syfte att prioritera barn- och ungdomar, sker ingen nyintagning av vuxna till ämnet sång.

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?