Kölängd

Periodvis kan det uppstå väntetider till vissa ämnen/instrument.

Uppgifter från 2023-06-17: Inga barn eller ungdomar i kö. Alla anmälda har erbjudits plats eller kommer att erbjudas plats inför terminsstarten i höst. Enstaka vuxna i kö. Dessa anmälningar hanteras först i mitten på september efter höstens instrumentdemonstrationer (vecka 35) och nyintagningar av barn och ungdom.

Musikskolan har intagningsstopp för vuxna till sång, piano och gitarr. Detta i syfte att prioritera barn och ungdom. Formellt finns ingen övre åldersgräns men huvuduppdraget är att erbjuda barn och ungdom musikundervisning.

Önskemål om undervisning på viss skola leder ibland till väntetider vid antagning under pågående läsår. Kompletterande antagningar sker kontinuerligt under hela läsåret. Vuxna erbjuds endast plats när överblivna platser finns och med vissa undantag enl. ovan. Vuxna erbjuds inte platser ”tillsvidare” utan under begränsad tid.

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


Hittade du inte vad du sökte?