Kölängd

Periodvis uppstår väntetider till vissa ämnen/instrument.

Uppgifter från 2024-06-14: De 16 barn- och ungdomar som fanns i befintlig kö till instrument maj 2024, har har erbjudits plats från terminsstarten i augusti. Därefter har ytterligare några nya anmälningar till piano har inkommit. Anmälningar under juni och juli kommer att hanteras i början av augusti.

Några barn är anmälda till sånggrupper på skolor där musikskolan tyvärr inte kommer att kunna erbjuda sånggrupper läsåret 2024/2025. Sånggrupper erbjuds på Västerskolan i Knislinge och på Glimåkraskolan.

De flesta nyanmälningarna kommer in i slutet på augusti då musikskolan genomför sin årliga skolturné med instrumentprovningar kvällstid i de fem större orterna. Kö och väntetider kommer att uppstå till några instrument. Främst till piano. Antal speltider under ”fritidstid” på resp. skola är begränsat och väntetiderna kan oftast kortas om man har möjlighet att spela under sen eftermiddag eller kväll i Broby.

Musikskolan har intagningsstopp för vuxna. Detta i syfte att prioritera barn och ungdom. Formellt finns ingen övre åldersgräns men huvuduppdraget är att erbjuda barn och ungdom musikundervisning. Vuxna musikanter är dock hjärtligt välkomna till ensembleverksamhet som kammarorkester (stråk) och blåsensemble.

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


Hittade du inte vad du sökte?