Kölängd

Periodvis kan det uppstå väntetider till vissa ämnen/instrument.

Uppgifter från 2022-06-19: Endast enstaka elever i kö. Musikskolan genomför en skolturné och instrumentprovningar kvällstid i alla fem byar med grundskola tisdag 30/8 – torsdag 1/9. De flesta nyanmälningarna kommer in i samband med dessa provningar. I mitten på september ser vi hur det ser ut avseende ev. väntetider för nyanmälda. De flesta brukar kunna erbjudas plats omgående.

Musikskolan har intagningsstopp för vuxna till sång, piano och gitarr. Detta i syfte att prioritera barn och ungdom. Formellt finns ingen övre åldersgräns men huvuduppdraget är att erbjuda barn och ungdom musikundervisning.

Önskemål om undervisning på viss skola leder ibland till väntetider vid antagning under pågående läsår. Kompletterande antagningar sker kontinuerligt under hela läsåret. Vuxna erbjuds endast plats när överblivna platser finns och med vissa undantag enl. ovan. Vuxna erbjuds inte platser ”tillsvidare” utan under begränsad tid.

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


Hittade du inte vad du sökte?