Kölängd

Periodvis kan det uppstå väntetider till vissa ämnen/instrument.

Uppgifter från 2021-08-04: Endast enstaka elever i kö. Inkomna anmälningar under sommaren avseende barn och ungdom kommer att hanteras i samband med terminsstarten.

Vecka 36 (från 6 september) arrangerar musikskolan instrumentprovning kvällstid i fem byar. Tider publiceras snart på musikskolans web. På dagarna ges shower för alla barn i årskurs F – 2. P.g.a. Coronapandemin genomfördes inga provningar/shower under vårterminen 2021. Nyanmälningar efter vecka 36 kommer att hanteras under slutet av september med målet att så många som möjligt ska ges plats omgående.

Musikskolan har intagningsstopp för vuxna till sång, piano och gitarr. Detta i syfte att prioritera barn och ungdom. Formellt finns ingen övre åldersgräns men huvuduppdraget är att erbjuda barn och ungdom musikundervisning. Ev. nyanmälningar av vuxna kommer att hanteras i slutet av september 2021, efter att anmälningar för barn och ungdomar efter demonstrationer/provning vecka 36 har hanterats.

Önskemål om undervisning på viss skola leder ofta till väntetider vid antagning under pågående läsår. Kompletterande antagningar sker kontinuerligt under hela läsåret. Vuxna erbjuds endast plats när överblivna platser finns och med vissa undantag enl. ovan. Vuxna erbjuds inte platser ”tillsvidare” utan under begränsad tid.

Kontakta gärna musikskolan för kompletterande information.


Hittade du inte vad du sökte?