Fristående verksamhet

Böcker i en gräsplätt

Allmänt

Systemet innebär att alla anordnare av förskole- och skolbarnomsorgsverksamhet i enskild regi är att betrakta som enskilda huvudmän. Dessa ska godkännas av Östra Göinge kommun för att vara berättigade till bidrag från kommunen.

Hur ansöker man?

Godkännande ska sökas hos kommunstyrelsen, och beviljas under förutsättning att verksamheten uppfyller gällande villkor. För att få ett godkännande att starta grundskola eller gymnasieskola ska du ansöka hos Skolinspektionen.

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag pedagogisk omsorg (Pedagogisk omsorg)

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag förskola fritidshem (Förskola/Fritidshem)

Tillsyn och insyn enligt skollagen

Kommunen har ett tillsynsansvar mot fristående förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg samt fritidshem medan Skolinspektionen följer upp grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning. Enligt Skollagen har dock den kommun där den fristående verksamheten bedrivs rätt till insyn i fristående grundskolor och gymnasieskolor.

Tillsyn definieras som en självständig granskning av den verksamhet kommunen har godkänt (förskola eller fritidshem) eller förklarat ha rätt till bidrag (pedagogisk omsorg). Syftet är att kontrollera att den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och förordningar. Se nedan underlag för tillsyn av fristående verksamhet.

Insyn innebär att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad om hur den fristående verksamheten utvecklas. Kommunen får också genom insynen möjlighet att kontrollera att de bidrag som betalas ut används utifrån gällande anvisningar. Kommunens rätt till insyn regleras i Skollagen 2010:800 och ska inte förväxlas med tillsyn av skolorna som Skolinspektionen ansvarar för. Inom ramen för insyn har kommunen ingen rätt att göra påpekanden för skolan eller kräva att den ska ändra något i verksamheten

Villkor

Villkoren för att starta en verksamhet ska vara samma som kommunen ställer på egna verksamheter.

Fristående verksamheter i kommunen

Färe Montessoriförskola Broby
Färe Montessoriförskola Knislinge
Färe Montessori – grundskola och särskola
Glimåkra folkhögskola


En boktrave på en gräsmatta med vita små blommor i gräsmattan.

Hittade du inte vad du sökte?