Fristående verksamhet

Bokhög.

Från och med juli 2009 infördes kommunal bidragsskyldighet till enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, en barnomsorgspeng.

Allmänt

Systemet innebär att alla anordnare av förskole- och skolbarnomsorgsverksamhet i enskild regi är att betrakta som enskilda huvudmän. Dessa ska godkännas av Östra Göinge kommun för att vara berättigade till bidrag från kommunen.

Hur ansöker man?

Godkännande ska sökas hos kommunstyrelsen, och beviljas under förutsättning att verksamheten uppfyller gällande villkor.

 

 

 

 

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag familjedaghem (Familjedaghem)

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag förskola/fritidshem (Förskola/Fritidshem)

 

Villkor

Villkoren för att starta en verksamhet ska vara samma som kommunen ställer på egna verksamheter. Kommunen har ett uppföljningsansvar mot förskoleverksamheten medan Skolinspektionen följer upp grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning.
Eftersom det har skett stora förändringar har det utarbetats nya riktlinjer för godkännande av enskild verksamhet. Dessa hittar du nedan.

 

Fristående verksamheter i kommunen

Färe Montessoriförskola Broby
Färe Montessoriförskola Knislinge
Färe Montessori – grundskola och särskola
Glimåkra folkhögskola


Bokhög.

 

 

Hittade du inte vad du sökte?