Stöd till barn och unga

Har du behov av akut hjälp?

Det är viktigt att du mår bra som barn, ungdom eller förälder!

HÄR FINNS TELEFONNUMMER som du kan ringa till om du upplever
att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

 

Alla kan må dåligt eller ha problem ibland. Då är det viktigt att veta att det finns många olika typer av stöd och hjälp att få, både från din kommun, Region Skåne och olika typer av frivilligorganisationer. Klicka vidare för att se vilka verksamheter i Östra Göinge kommun som du kan vända dig till vid olika typer av problem. Här finns också kontaktuppgifter till hjälp och stöd utöver Östra Göinge kommun.

 

 Alkohol och droger  Kris i livet
 Brister i föräldraskapet  Mobbning och kränkande behandling
 Dyslexi  Problem i skolan
 Dödsfall  Sexuella övergrepp
 Ekonomiska problem  Skilsmässa
 Funktionsnedsättning  Skolfrånvaro
 Ilska och utbrott  Stress
 Kriminalitet  Våld och övergrepp

 


Hittade du inte vad du sökte?