Mobbning och kränkande behandling

Diskriminering

betyder att någon behandlar en person sämre för att denne upplevs annorlunda. Oftast beror det på fördomar eller rädslor hos den som kränker. Det är förbjudet att säga elaka saker, hota eller använda våld. Om du eller någon kamrat blir kränkta på er skola ska ni kontakta rektor. Kränkande eller diskriminerande behandling ska man anmäla till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Mobbning

är när någon systematiskt kränker en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning kan vara att man utesluts ur kompiskretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Det spelar ingen roll om det händer i skolan, på fritiden eller via nätet.


Du och dina föräldrar kan vända er till din mentor eller rektor på din skola. Ni kan även kontakta

kommunens centrala barn- och elevhälsa eller prata med skolans skolsköterska eller kurator.

Du och dina föräldrar kan även vända er till Öppenvården för rådgivning och stöd.Hittade du inte vad du sökte?