Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara både kroppslig och psykisk och kan innebära att du behöver särskilt stöd i vardagen. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste dina föräldrar söka själva och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste dina föräldrar söka själva och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till. Dina föräldrar kan vända sig till LSS-handläggare i Östra Göinge kommun för att få information om olika stödinsatser och för att göra en ansökan om stöd.

Du har även rätt till stöd och hjälp i skolan. Du och dina föräldrar kan vända er till din mentor eller rektor på din skola. Ni kan även kontakta kommunens centrala barn- och elevhälsa.

Om du får insatser från både hälso- och sjukvård och kommunen kan hjälpen samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP. I Östra Göinge kommun arbetar vi då enligt Lotsmodellen.

Du kan också läsa mer om funktionsnedsättning i länkarna:

1177 om funktionsnedsättning

UMO om att funka olika


Hittade du inte vad du sökte?