Funktionsnedsättning

Person som sitter i rullstol. Foto.

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada.

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt delta i samhället.

Gå vidare till:

 

Kontakta oss >>


Person som sitter i rullstol. Foto.


Hittade du inte vad du sökte?